Zijaanzicht glazen pui van het gemeentehuis met aan de rechterkant rij vlaggen en een kale boom

Verkiezingen uitslagen

Alle processen-verbaal per stembureau en per verkiezing. 

Leesbaarheid documenten

De gemeente wil graag dat de informatie op haar website voor iedereen leesbaar is. De documenten die op deze pagina worden geplaatst, zijn mogelijk niet voor iedereen leesbaar. Kunt u een document niet lezen? Neem dan contact op met team verkiezingen. Bel met 140524 of stuur een mail naar verkiezingen@coevorden.nl. We helpen u dan graag verder. 

Processen-verbaal verkiezing Provinciale Staten

Processen-verbaal verkiezing Waterschap Vechtstromen