Verlenging Regiodeal: gelijke kansen in Zuid- en Oost-Drenthe

02 november 2023
Algemeen

Gemeente Coevorden, is naast de gemeenten Borger-Odoorn, Hoogeveen, Emmen en Hardenberg en de provincies Drenthe en Overijssel, deelnemer in deze nieuwe Regiodeal. Gisteren vond in Ede de ondertekening van het convenant plaats door demissionair minister De Jonge van ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gisteravond stonden burgemeester Renze Bergsma en wethouder Steven Stegen (Coevorden), in de IT-Hub in Hoogeveen, samen met andere lokale bestuurders en CdK Jetta Klijnsma stil bij de verlenging van de Regiodeal.

De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is een samenwerking tussen vijf gemeenten, twee provincies en de Rijksoverheid. Deze overheden leggen samen 60 miljoen euro op tafel. Zo gaan het Rijk en de Regio samen geld steken in de brede welvaart in de regio.

Om de brede welvaart in de regio te verbeteren is een gezamenlijke aanpak nodig. Maar liefst zes ministeries hebben zich verbonden aan de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Deze ministeries gaan samen met vijf gemeenten in Drenthe en Overijssel aan de slag om de situatie in de regio blijvend te verbeteren. 

Voorbeelden van projecten die uit de eerste Regiodeal medegefinancierd werden, waarbij de gemeente Coevorden is betrokken, zijn:

Een overzicht van alle projecten vind je op: Projecten - Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe (regiodealzuidoostdrenthe.nl)