Verordeningen

Voor alle inwoners, bedrijven en instellingen gelden bepaalde voorschriften. Deze algemeen verbindende voorschriften worden ook wel verordeningen genoemd. Meestal zijn de verordeningen door de raad vastgesteld.