Voornemen tot verkoop gemeentegrond

13 maart 2023
Algemeen
Foto van een grasveld aan de Spoorsingel in Coevorden

De gemeente Coevorden is voornemens om een vijftal percelen in Coevorden te verkopen. Het betreft de percelen gelegen aan de Spoorsingel, kadastraal bekend gemeente Coevorden, sectie D, nummers 2711, 3563, 3564, 5469, 5471. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 1.231 m2.

Selectieprocedure

Het college ziet af van het volgen van een selectieprocedure.

Waarom geen selectieprocedure?

In 2012 en 2016 heeft de gemeente de betreffende percelen door middel van een openbare verkoopprocedure te koop aangeboden. Tijdens beide verkoopprocedures zijn geen inschrijvingen ontvangen en heeft er geen verkoop plaats gevonden. Sindsdien zijn de betreffende percelen beschikbaar gebleven voor verkoop, maar heeft geen enkele (potentiële) gegadigde zich gemeld om in aanmerking te komen voor aankoop van de betreffende percelen. In aanloop naar de huidige verkoop zijn er gesprekken gevoerd met een aspirant-koper over de planontwikkeling op deze percelen. De beoogde planontwikkeling past binnen het bestemmingsplan en aspirant-koper komt daarom als enige gegadigde in aanmerking voor de grondtransactie.

Zienswijzen

Als u het niet eens bent met dit voornemen tot verkoop, dan kunt u dit uiterlijk 20 kalenderdagen na de publicatiedatum, kenbaar maken door het indienen van een schriftelijke zienswijze. De zienswijze kunt u sturen aan: Gemeente Coevorden, afdeling Vastgoed & Infrastructuur, Postbus 2, 7740 AA Coevorden, onder vermelding van voorgenomen verkoop Spoorsingel.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.W. Damen, team Vastgoed & Infrastructuur, via het telefoonnummer 14-0524.