Voornemen tot verkoop perceel grond aan Burg. Fonteinstraat in Dalen

24 januari 2024
Algemeen

Het betreffende gebied in Dalen.

Door een openbare aanbesteding is een perceel aan de Burg. Fonteinstraat in Dalen gegund (via een openbare selectieprocedure) ten behoeve van de realisatie van een motorbrandstoffenverkooppunt (tankstation). Het gaat om een terrein van ongeveer 8.550 vierkante meter.

Extra terrein verkocht

Ter plaatse speelt ook de herinrichting van de entree van Dalen. Mede daarom wordt een extra terrein van 1.000 vierkante meter aan de ontwikkelende partij verkocht. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Dalen  sectie I nummer 1219 (gedeeltelijk). Het gaat om het gedeelte tussen het reeds gegunde terrein en de afrit aan de oostzijde van de N34 in Dalen. 

Het college van burgemeester en wethouders ziet af van het volgen van een selectieprocedure, tenzij andere serieuze gegadigden zich melden.

Waarom geen selectieprocedure? 

Het college is van mening dat er sprake is van één serieuze gegadigde, omdat:

• Het perceel grenst aan het over te dragen terrein waarop het tankstation zal worden gerealiseerd. Dit perceel is al gegund;

• Door deze voorgenomen verkoop de herinrichting entree Dalen en de ontwikkeling van het tankstation beter op elkaar kunnen worden afgestemd;

• Het over te dragen perceel zelfstandig niet is te exploiteren.

Kort geding

Iedere serieuze gegadigde die vindt dat hij ook voor deze overeenkomst in aanmerking komt, kan uiterlijk binnen 20 kalenderdagen een kort geding starten bij de Rechtbank Noord-Nederland. Deze termijn begint te lopen de dag na publicatie van het voornemen. Met het oog op de voortgang en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteert de gemeente een termijn van 20 kalenderdagen. Indien u een kort geding start, verzoeken wij u ons dit uiterlijk binnen gemelde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen. Bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding aan vastgoed@coevorden.nl.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met H. Damen, vastgoedcoördinator, telefoonnummer 140524 of via vastgoed@coevorden.nl.