Voorwaarden omgevingsvergunning

Er gelden voorwaarden voor uw omgevingsvergunning . U leest hieronder waar u rekening mee kan houden. 

Let op: bij elke aanvraag omgevingsvergunning hoort een welstandsadvies 

U vraagt het welstandsadvies apart aan. U stuurt het aanvraagformulier van het welstandsadvies mee met uw Quickscan of formele aanvraag. U leest hier hoe u een omgevingsvergunning aanvraagt.  

Wij kijken of uw aanvraag past binnen het bestemmingsplan 

In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte in onze gemeente mag gebeuren. We kijken of uw project daarbinnen past. Kijk naar het bestemmingsplan voor uw woonplaats op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek onder ‘een plan bekijken’ en 'bestemmingsplannen’ op uw adres. 

Wij kijken ook of uw aanvraag past binnen andere plannen 

Denk bijvoorbeeld aan: 

  • de Bomenverordening; 

  • APV, als u een weg verandert of verlegt; 

  • de provinciale monumentenverordening; 

  • het bouwbesluit; 

  • andere plannen en verordeningen. 

Soms heeft u een vergunning van de Provincie Drenthe nodig. Denk bijvoorbeeld aan een vergunning die te maken heeft met de Wet natuurbescherming. U leest hier bij welke aanvragen u een vergunning van de Provincie Drenthe nodig heeft