Wapen, vlag en erepenning

In 1998 werd de samenvoeging van Sleen, Oosterhesselen, Zweeloo, Dalen en Coevorden tot de gemeente Coevorden een feit. Daar hoorde ook een nieuw wapen bij. Het Drents Heraldisch College heeft het nieuwe gemeentewapen ontworpen.

Wapen van de gemeente Coevorden anno 1998

Officiële beschrijving wapen

De officiële beschrijving van het schild (ook te vinden in het in het certificaat van de Hoge Raad van Adel) is als volgt:
“In keel een kruis van zilver, in het hart beladen met een adelaar van keel, met over alles heen rechts een kromstaf, de krul naar links gericht, en links een omgekeerde lans, beids van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee wildemannen, omkranst en omgord met eikenloof met de buitenste hand een knots over de schouder houdende, alles van natuurlijke kleur".

Wapenspreuk

De wapenspreuk luidt: ‘ik overleef ondanks vele gevaren’. Het staat geschreven in letters van sabel op een wit lint. 

Het wapen is alleen van de gemeente Coevorden. Behalve de geschiedenis van het gebied zijn ook onderdelen van de samenstellende gemeenten erin verwerkt. Het wapen verwijst naar de huidige infrastructuur en het voldoet aan de regels van de heraldiek.

Samengevoegde wapens

De verschillende onderdelen op het wapen, komen uit de wapens van de voormalige gemeenten. Het kruis is het meest in het oog springende onderdeel van het wapen. Het komt uit het voormalige gemeentewapen van Zweeloo. Het kruis verwijst ook naar een belangrijk kenmerk van de huidige gemeente: de handige ligging langs de zogenaamde west-oost corridor (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen-Bremen, Hamburg) en langs een belangrijke noord-zuid verbinding (Groningen-Twente/Dusseldorf/Hannover/Berlijn).

De rode adelaar van het geslacht van Coevorden staat in het schildhart. Deze is overgenomen uit de vorige gemeentewapens van Dalen en Coevorden. De spreuk is afkomstig uit het  vorige wapen van Coevorden.

Verder staan er twee wildemannen als schildhouders op, afkomstig uit de vorige gemeentewapens van Sleen en van Oosterhesselen. Het bisschoppelijke kruis van zilver op rood en de rode adelaar komen uit het vorige gemeentewapen van Oosterhesselen.

De verticaal afgebeelde staf en lans verwijzen naar een heilige bisschop (van wie de identiteit nog steeds niet met zekerheid is vastgesteld) en St.-Joris. Deze twee heiligen waren ook staande afgebeeld op het oude stads- en gemeentewapen van Coevorden.

Gemeentevlag

Bij het wapen hoort een vlag die weer aansluit bij het ontwerp van het wapen. Inhoudelijk gezien is de vlag een aanvulling op de onderdelen in het wapen. Het Drents Heraldisch college heeft ook de vlag ontworpen voor de nieuwe gemeente Coevorden.

Vlag van de gemeente Coevorden

Beschrijving

"De hoofdvorm (kruis en gele banen) is afkomstig van het wapen. De hoofdkleuren zijn terug te vinden in de 5 vorige gemeentevlaggen. In het midden staat het Kasteel afgebeeld, dat de hoofdplaats van de gemeente symboliseert. De vier rode rechthoeken stellen de vier vorige kernen voor. De twee onderbroken gele banen zijn tweeledig. Deze  verwijzen in de betekenis van zandgrond naar het platteland. Daarnaast geven ze de speer en de staf uit het wapen weer. De gele banen en het blauwe kruis verwijzen  beide naar een industriegemeente. Industrie met goede infrastructuur. De gele banen staan voor de rail- en wegverbindingen en het blauwe kruis voor de waterwegen die in Coevorden samenkomen.

Bestellen

De vlag is 1 meter bij 1 meter 50. U kunt de vlag van Coevorden bestellen door te bellen met de gemeente, telefoon: 14 0524. U kunt de vlag dan op afspraak afhalen bij het Klantcontactcentrum tijdens openingsuren. Betalen kan met pin of contact. De vlag kost 30 Euro.

Erepenning

De erepenning werd in 2005 het leven geroepen. De aanleiding was de overwinning van Renate Groenewold op het wereldkampioenschap allround schaatsen in februari 2004 in het Noorse Hamar. Ze kreeg de penning voor haar overwinning en de sportieve voorbeeldfunctie die zij heeft voor de wieler- en schaatssport in Nederland. In februari 2004 werd zij tijdens de huldiging in haar toenmalige woonplaats Dalen al benoemd tot ereburger en kreeg zij het bijbehorende certificaat.

Erepenning van Coevorden

Symbool van verbondenheid

De erepenning staat voor verbondenheid. Aan de ene kant van de erepenning staat het gemeentewapen van Coevorden met de wapenspreuk ‘multis periculis supersum’ (‘ik overleef ondanks vele gevaren’). Aan de andere kant van de penning zijn de drie punten van de vestingstad Coevorden te zien, zoals deze in 17e eeuw aanwezig waren. Op de drie sterpunten waren de Bastion Holland, Bastion Utrecht en Bastion Zeeland gevestigd van waaruit de stad met vereende kracht werd verdedigd. De vijf sterren staan voor de vijf vorige gemeenten die sinds 1998 verbonden zijn tot één gemeente.