Wat is de omgevingswet?

 

bomenrij

De Omgevingswet gaat over onze leefomgeving en hoe die wordt ingericht. Het gaat dan om wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid. Nu zijn hier nog allemaal verschillende wetten voor. Dat is ingewikkeld en goede ideeën komen daardoor moeilijk van de grond.

De Omgevingswet is overzichtelijk en duidelijk. Binnen de wet is meer ruimte voor ideeën uit de samenleving. U kunt straks in een oogopslag zien wat voor regels er gelden in uw omgeving. Aanvragen en ideeën worden in een keer aan alle regels getoetst. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben meer te zeggen over hun directe leefomgeving. In de nieuwe Omgevingswet zijn participatie, vertrouwen en doelgerichtheid belangrijk.

Ambities in Coevorden

De gemeenteraad heeft in 2018 het Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld. Dit document is een leidraad voor de invoering van de Omgevingswet. Het gemeentebestuur vindt ‘Verbindend Besturen’ belangrijk. Zij zien de nieuwe wet als een goede kans om niet de regels maar juist de kwaliteit van de gemeente Coevorden centraal te stellen. We willen graag met alle partijen aan de slag met de inrichting van onze fysieke leefomgeving.

Wat gaan we doen?

  • We werken aan een nieuwe Omgevingsvisie. Hierin bepalen we onze doelen en ambities voor de langere termijn. Deze Omgevingsvisie wordt samen met u opgesteld.
  • We vervangen onze bestemmingsplannen en verordeningen door één nieuw Omgevingsplan. 
  • We richten de gemeentelijke werkprocessen opnieuw in. Zoals bijvoorbeeld de procedure bij het aanvragen van een omgevingsvergunning.
  • We bundelen onze regels en maken die inzichtelijk met behulp van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
  • We oefenen met de nieuwe werkwijze in een ‘Ontwikkellingslab Omgevingswet’.
  • We maken de participatievereisten concreet in een gemeentelijke Participatievisie.
  • We zorgen dat onze organisatie klaar is voor de nieuwe manier van werken.

Contact

Heeft u vragen over de Omgevingswet of de Omgevingsvisie? Stuur dan een e-mail naar omgevingswet@coevorden.nl. Bellen kan natuurlijk ook via telefoonnummer 14 0524.