Wat is een bestemmingsplan

U leest in een bestemmingsplan hoe u een stuk grond mag gebruiken  

Er staat bijvoorbeeld in waar een winkel of bedrijf mag komen. En of u uw woning mag uitbreiden. U leest daar meer over op deze pagina.  

U kunt onze bestemmingsplannen online bekijken

Via Ruimtelijke plannen kunt u de bestemming van een stuk grond bekijken. Wij adviseren u om het hele bestemmingsplan te lezen, niet alleen het bestemmingsartikel. Zo bent u goed op de hoogte. U zoekt zo naar het bestemmingsplan dat voor u geldt: 

 • Klik op het groene vlak ‘Plannen zoeken’. In het nieuwe scherm vult u uw adres in. Dan ziet u een lijst met bestemmingsplannen. 

 • Klik op het bestemmingsplan. Vaak is dit bestemmingsplan Kernen, Buitengebied, Bedrijventerreinen Stad, Lokale terreinen of een naam van de recreatieparken. 

 • De kaart krijgt nu kleuren. Rechts bovenin leest u of uw locatie een enkelbestemming (bijvoorbeeld wonen) heeft of een dubbelbestemming (bijvoorbeeld waarde, erf of bouwvlak). 

 • Klik op de begrippen in het scherm voor meer uitleg. 

 • U leest hier wat u kan doen op deze plek. 

 • U leest boven in het scherm meer informatie over het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld de toelichting, aanvullende regels en bijlagen. 

In het bestemmingsplan ziet u: 

 • Een kaart. 

 • Op deze kaart ziet u de bestemming en andere belangrijke zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bouwvlak en archeologie. 

 • De planregels. 

 • In deze regels staan de bestemming en wat u er kan bouwen. Hier staat in welk geval u mag afwijken van deze regels. 

 • Een toelichting 

 • In de toelichting (uitleg) beschrijven we het plangebied. Daarnaast leggen we uit waarom we bepaalde keuzes maken. 

Op deze manieren kunt u van het bestemmingplan afwijken 

 • Afwijking binnenplans: de afwijking staat al in de planregels van het bestemmingsplan.  

 • Afwijking buitenplans (klein): deze afwijkingen staan niet in de planregels. De afwijkingen worden genoemd in het Besluit omgevingsrecht. In die gevallen kan de gemeente afwijken van de regels in het bestemmingsplan. In sommige gevallen kunt u tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, voor maximaal 10 jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een woonkeet die u nodig heeft tijdens een bouwproject. Na het project laat u de grond weer achter zoals het voor de tijdelijke verandering was.  

 • Afwijking buitenplans (groot): deze afwijking staat nog niet in het bestemmingsplan. 

 • U moet in dit geval goed uitleggen waarom u wilt afwijken van het bestemmingsplan. 

U betaalt meer als u afwijkt van uw bestemmingsplan. 

Wij passen het bestemmingsplan soms aan 

Veranderingen aan het bestemmingsplan staan in de Staatscourant en op www.officielebekendmakingen.nl. Controleer altijd het meest recente (laatste) plan. Zo weet u zeker welke regels er voor u gelden. Hieronder leest u meer over hoe wij het bestemmingsplan veranderen.  

 1. We houden rekening met verschillende belangen in het bestemmingsplan 

U kunt uw mening geven op het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan. Het voorontwerp geeft u een idee van hoe het bestemmingsplan eruit komt te zien. We hoeven geen voorontwerp te maken. We wegen altijd de belangen af tegen elkaar, maar we zijn niet verplicht om uw mening mee te nemen in het bestemmingsplan.  

 1. We maken een ontwerpbestemmingsplan na het voorontwerp 

U mag uw mening over het ontwerpplan geven tot zes weken nadat wij het ontwerpplan bekendmaken. Dit heet een zienswijze. Tot die tijd mag u ook vragen stellen over het ontwerpplan. Dat mag telefonisch, per brief of per e-mail. Wij adviseren om niet tot het laatste moment te wachten met uw vraag. Zo hebben wij genoeg tijd om uw vraag goed te beantwoorden. 

Geeft u uw mening niet over het ontwerpplan? Dan kunt u in vaak ook niet in beroep gaan tegen het definitieve bestemmingsplan. 

 1. De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan vast 

U mag uw mening over het definitieve bestemmingsplan geven tot zes weken, nadat wij het definitieve bestemmingsplan bekendmaken. Dit doet u door beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een rechter beoordeelt deze situatie. Het is wel van belang dat u eerst een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpplan. 

Lijkt het definitieve bestemmingsplan niet op het ontwerpplan? U mag in beroep gaan wanneer de verandering in uw nadeel is. Het bestemmingsplan treedt al wel in werking, ook als u in beroep gaat. Wilt u voorkomen dat de gemeente het bestemmingsplan toepast? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is belangrijk dat u het verzoek tot voorlopige voorziening tegelijk met uw beroepschrift indient. 

Stel uw vragen gerust 

In de informatie hierboven staan de hoofdlijnen. U mag met ons overleggen als uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Als gemeente bieden we u hiervoor een omgevingscoach aan. U leest hier meer over op de pagina Inschakelen hulp bij uw aanvraag.