Wie zijn de sportieve uitblinkers van de gemeente Coevorden in 2023?  

01 december 2023
Algemeen

Alle winnaars van de Sportverkiezing 2022.

In het sportjaar 2023 zijn weer heel veel mooie sportprestaties geleverd. Graag staan we daarbij stil. Dat doen we op vrijdag 2 februari 2024 tijdens de Coevorder sportverkiezing 2023. De winnaars in de gemeente Coevorden worden ook genomineerd voor het Sportgala Drenthe, dat op 4 maart 2024 wordt gehouden in Assen. 

Wie nomineert u?

Wie wordt sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent (tot 18 jaar) of parasporter (sporters die een aanpassing nodig hebben om hun sport te kunnen beoefenen of een licht verstandelijke beperking hebben) van de gemeente Coevorden? Nomineren kon tot en met 16 december 2023. In januari worden de genomineerden bekendgemaakt. 

Richtlijnen

Om in aanmerking te komen voor deze prijs, zijn een aantal richtlijnen opgesteld.

Sportman

Een sportman kan in aanmerking komen voor een nominatie wanneer hij woont in de gemeente in het jaar van de geleverde prestatie. En hij een prestatie heeft neergezet die op minimaal lokaal of regionaal niveau in het oog springt.

Sportvrouw

Een sportvrouw kan in aanmerking komen voor een nominatie wanneer zij woont in de gemeente in het jaar van de geleverde prestatie. En zij een prestatie heeft neergezet die op minimaal lokaal of regionaal niveau in het oog springt.

Sporttalent

Een sporter kan als sporttalent worden aangemerkt als hij/zij aan de volgende 3 criteria voldoet: wonend in de gemeente in het jaar van de geleverde prestatie, met een leeftijd die door de betreffende sportbond wordt gehanteerd voor jeugd en prestaties heeft neergezet die op minimaal lokaal niveau in het oog springen.

Algemeen: een sporter kan slechts 1 keer de prijs van Sporttalent van het jaar winnen.

Sportploeg

Een sportploeg kan in aanmerking komen voor een nominatie wanneer het merendeel van de leden van de ploeg in de gemeente wonen in het jaar van de geleverde prestatie of het een sportploeg betreft die gelieerd is aan een club of sportvereniging uit de gemeente. En de ploeg een prestatie heeft neergezet die op minimaal lokaal niveau in het oog springt.

Parasporter

Onder parasporter wordt verstaan sporters die een aanpassing nodig hebben om hun sport te kunnen beoefenen. Die dit in georganiseerd en competitief verband doen.

Ter verduidelijking hieronder de criteria:

  • Verminderde spierkracht (dwarslaesie, spina bifida)
  • Sporters die in een rolstoel zitten
  • Sporters met een visuele beperking, variërend van beperkt zicht tot volledig blind
  • Significant beenlengteverschil
  • Groeistoornis (dwerggroei)
  • Hypertonie (CP of spasmen)
  • Visuele beperking
  • Licht verstandelijke beperking (IQ <75)

En ook voor de parasporter geldt dat hij of zij in de gemeente woonde in het jaar van de geleverde prestatie en een prestatie heeft neergezet die op minimaal lokaal niveau in het oog springt.

Provinciale nominatie

Alle nummers 1 van de lokale verkiezingen worden automatisch de genomineerden voor het Sportgala Drenthe op 4 maart 2024.