Wonen in recreatiewoningen

We vallen maar gelijk met de deur in huis: in de gemeente Coevorden mag u niet in een recreatieverblijf wonen.

Heeft u een recreatieverblijf of bent van plan om een recreatieverblijf te kopen of  te huren? En gebruikt u dit of wilt u dit (tijdelijk) als hoofdverblijf gebruiken? Lees de informatie hieronder dan eerst goed door. Hiermee kunt u misverstanden met de eigenaar van het recreatieterrein of een vervelende  handhavingsprocedure met de gemeente voorkomen.

Wat verstaan we onder wonen in een recreatieverblijf?

Voor ons is het ‘wonen’ als het recreatieverblijf uw hoofdverblijf is, dus uw thuis. De plek die vrienden en familie als uw adres kennen en waar u de post ontvangt. Ook als dit maar tijdelijk is. Het gaat dus niet om het aantal dagen. Het gaat om het doel waarom u er bent (wonen of recreëren).

Bijvoorbeeld omdat u wacht op een nieuwe woning of tijdelijk in onze gemeente bent voor een (tijdelijke) baan. Het recreatieverblijf kan bijvoorbeeld een bungalow, chalet of tiny house zijn. Maar ook een caravan of camper met een vaste standplaats. Gebruikt u het recreatieverblijf alleen voor vrijetijdsbesteding? Dan moet u dus altijd op een ander adres uw hoofdverblijf hebben en met dat adres in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerd staan.

Inschrijven is niet hetzelfde als toestemming voor wonen

Het rare is dat u zich bij een verhuizing wel mag laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres van een recreatieverblijf. Volgens de wet moet een gemeente u inschrijven op het adres waar u verblijft. Deze wet houdt er namelijk geen rekening mee of u op die plek wel mag of kunt wonen. U kunt zich dus wel inschrijven op het adres van een recreatiewoning, maar dit betekent niet dat u toestemming heeft om daar (permanent) te wonen.

Waarom mag u niet in een recreatieverblijf wonen?

Er zijn een aantal redenen waarom u niet in een recreatieverblijf mag wonen.

Regels

Er zijn gemeentelijke, provinciale en landelijke regels die maken dat u niet mag wonen in een recreatieverblijf. In de bestemmingsplannen van de gemeente Coevorden staat dat recreatieterreinen bedoeld zijn voor recreanten. Recreatiewoningen kennen andere bouweisen en zijn niet geschikt voor wonen.

Beschikbaarheid

Als veel mensen in een recreatieverblijf gaan wonen neemt de beschikbaarheid van recreatiewoningen voor toeristen af. Toeristen zijn belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid in Coevorden. De gemeente Coevorden heeft toeristen veel te bieden. Mooie natuur, rust, ruimte en leuke activiteiten voor alle leeftijden. De vele recreatieverblijven bieden een plek voor ongeveer een miljoen toeristische overnachtingen per jaar. We willen graag dat er genoeg plek blijft voor gasten die binnen onze gemeente op vakantie gaan. Daarom mag u niet in een recreatieverblijf wonen. Niet tijdelijk en niet permanent.

Leefritme

Recreatieterreinen zijn bedoeld voor bezoekers die hier zijn voor een vakantie. Die hebben meestal een ander ritme dan iemand die werkt. Een permanente bewoner gaat misschien vroeg met de auto weg om te werken, terwijl bezoekers uitslapen.

Voorzieningen

De voorzieningen in de gemeente zijn afgestemd op het aantal inwoners en worden voor een deel gefinancierd door belastingen die de inwoners betalen. Als u in een recreatieverblijf gaat wonen dan maakt u wel gebruik van de lokale voorzieningen, maar u betaalt er niet voor.

Zijn er uitzonderingen?

Een uitzondering op het niet mogen wonen in een recreatiewoning geldt voor de recreatiewoning met een perceelsgebonden gedoogbeschikking. Dit zijn adressen waarvan in het bestemmingsplan staat dat ze permanent bewoond mogen worden. Dit kunt u vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl door het adres in te vullen in de zoekbalk. Daarna kunt u het bestemmingsplan bekijken.

In het verleden kon u in een bijzondere situatie een tijdelijke of een persoonsgebonden gedoogbeschikking krijgen. Deze verstrekken wij niet meer.

Wat doet de gemeente tegen het wonen in recreatiewoningen?

De gemeente Coevorden gaat aan de slag met het handhaven van permanente bewoning van recreatieverblijven, zodat deze weer voor vakantie gebruikt kunnen worden. Permanente bewoning is een overtreding. De gemeente neemt maatregelen om te zorgen dat deze overtreding wordt beëindigd. Dit betekent dat u het gebruik van hun recreatiewoning als hoofdverblijf moet stoppen. Doet u dit niet voor de gestelde datum, dan riskeert u een dwangsom.

Meer informatie vindt u ook op onze pagina Vitale Vakantieparken.