Afvalinzameling bij recreatieparken

Afvalinzameling ligt vast in wetgeving; de gemeente heeft hier geen vrije keuze in. Zo is de gemeente verplicht afval op te halen bij huishoudens. Er mag geen afval ingezameld worden bij plaatsen waar milieubelastende activiteiten zijn. De beoordeling of op een recreatiepark milieubelastende activiteiten zijn, gebeurt door de Omgevingsdienst. Voor een aantal recreatieparken betekent het dat de gemeente het afval gaat inzamelen. Hierover zijn alle eigenaren en VvE’s geïnformeerd. Dit heeft tot veel vragen geleid. Daarom leest u hieronder de meest gestelde vragen met antwoorden. 

Veelgestelde vragen

Er is geen keuze. Gezien het bijzondere karakter van vakantieparken, gaan we wel in overleg over de manier van ophalen. En over het moment waarop we daar mee beginnen. Dit geldt ook voor de parken die bezig zijn met een transformatie naar een woonfunctie. De projectleiders gaan per park in overleg met de eigenaren of VvE’s over wat haalbaar is. Er zijn verschillende data voor aflopende contracten afvalinzameling. Per park wordt de ingangsdatum bepaald.

Het beleid is door onze beleidsmedewerker geschreven vanuit de geldende wetgeving. Dit beleid geldt voor de hele gemeente, alle woonwijken en alle dorpen. De gemeente heeft zich aan de wet te houden. De manier waarop het afval wordt ingezameld stelt het college vast. Denk hierbij aan minicontainers huis-aan-huis, op een centrale plaats of met centrale boven- of ondergrondse afvalcontainers. Dit is een keuze op basis van haalbaarheid en kosten. De gemeente Coevorden gebruikt de regel dat afval via minicontainers aan huis wordt opgehaald. Behalve wanneer dit niet mogelijk is.

Voor sommige eigenaren van een chalet of huisje, is het theoretisch mogelijk dat er (individueel of collectief gezien) geen verbetering plaatsvindt ten opzichte van de huidige situatie. Bijvoorbeeld omdat er nu door het park gezamenlijk een contract is afgesloten tegen lagere kosten. Wel ontvangen alle eigenaren een milieupas waarmee toegang tot de milieustraat ontstaat. 

U kunt de containers en/of de milieupas van de gemeente weigeren. U bent niet verplicht om uw afval aan te bieden. De gemeente houdt wel het recht om afvalstoffenheffing te heffen. U ontvangt dus wel een nota. De kosten voor de heffing baseren wij op de totale kosten die de gemeente maakt voor de afvalstoffeninzameling. Het maakt niet uit of u wel of geen gebruik maakt van de inzamelmiddelen die wij aanbieden. 

U kunt de containers en/of milieupas weigeren. U moet wel de afvalstoffenheffing betalen. In verband met de verdeling van de totale kosten over zoveel mogelijk huishoudens maken we geen uitzonderingen.

De projectleider overlegt met alle eigenaren of de VvE op uw park. Gezamenlijk wordt bekeken wanneer het huidige contract afloopt. En of het contract eventueel eerder kan worden beëindigd. Dan wordt ook de datum vastgesteld dat de gemeente start met de afvalinzameling. Vanaf dat moment ontvangt u de milieupas en bent u de afvalstoffenheffing verschuldigd.

Met elk park gaan we in gesprek om te onderzoeken of ondergronds wenselijk dan wel fysiek inpasbaar is. Huis-aan-huisinzameling met containers is de basis voor de gemeentelijke inzameling. Dit is de goedkoopste manier om het afval op te halen en levert de beste scheidingsresultaten op. Zo kunnen we de kosten voor onze afvalinzameling zo laag mogelijk houden. De kosten dekken wij uit de afvalstoffenheffing. 

Wanneer parken zelf kiezen voor een ondergrondse opslag en dit is ook mogelijk, moeten de aanschaf- en plaatsingskosten door de eigenaren betaald worden. Dan is er een toeslag op de afvalstoffenheffing. Dit bespreekt de projectleider met de eigenaren of de VvE. Op sommige parken is het niet mogelijk om een ondergrondse inzamelvoorziening te plaatsen. De vuilniswagen kan deze niet legen.

Dit wordt in overleg bepaald. Dit geldt ook bij recreatiewoningen met minicontainers. 

Wanneer de transformatie afgerond is en de recreatiewoningen een woonbestemming hebben gekregen, gaat de ‘normale’ frequentie gelden die ook verder in de gemeente van toepassing is. Dit onder voorwaarde dat deze transformatie doorgaat. Het proces hiervoor loopt nog. De wijze waarop de inzameling plaatsvind gaat in overleg met de VvE. Als de transformatie niet doorgaat, wordt de inzamelingsfrequentie recreatie van kracht.

Na de inzage van de afvalstoffenverordening zijn er vier zienswijzen ingeleverd vanuit Park Zuiderveld. Deze zienswijzen zijn behandeld in de commissievergadering van 13 februari. Zie de agenda van de commissievergaderingexterne-link-icoon op dinsdag 13 februari 2024. Behandeling in de raad is 27 februari 2024.

De VvE is hierbij aanspreekpunt.

De beoordeling is door de Omgevingsdienst uitgevoerd. Dit is gebeurd op basis van het daadwerkelijke gebruik van het park/de woningen. Hier kunnen we niet mee schuiven om zo een andere uitkomst te krijgen En op basis van de wetgeving is de gemeente verplicht het afval bij huishoudens in te zamelen. De gemeente kan dus niet met een park afspreken het afval niet in te zamelen, zodat het park het zelf kan regelen. Daarnaast is dit ook niet praktisch voor de gemeente. Daarom is de verordening algemeen werkend, zodat iedereen dezelfde rechten heeft.

Als eigenaar van een recreatiewoning gaat u het tarief ‘recreatiewoningen’ betalen. Dat is €324,29.

Valt u nu al onder de gemeentelijke afvalinzameling? Dan betaalt u de periode tot de gemeente bij het gehele park start met afvalstoffeninzameling het normale huishoudenstarief dat u nu ook al betaalt. Dit is een kostendekkend tarief. Dat betekent dat wij met de opbrengsten van de afvalstoffenheffing de kosten voor inzameling en verwerking van het afval precies kunnen betalen.

Heeft u een recreatiewoning of camping aan huis? Dan betaalt u één keer het tarief eenpersoons- of meerpersoonshuishouden. Als er bedrijfsafval vrijkomt bij uw recreatiewoning of camping aan huis, mag u dit niet aanbieden in de containers die de gemeente leegt.

Dit is niet mogelijk. De containers en de milieupas maken samen onderdeel uit van de gemeentelijke inzameling. We kunnen de afvalstoffenheffing niet opsplitsen. 

Het tarief afvalstoffenheffing dat sommige eigenaren nu betalen, is het eenpersoons- of meerpersoonshuishoudenstarief. Deze aanslagen legden wij op zonder te kijken naar de rechten en plichten van de gemeente over afvalinzameling bij recreatiewoningen. 

In de nieuwe regels houden we hier wél rekening mee. Wij hebben daarbij besloten om een apart tarief ‘recreatiewoningen’ te heffen. Dit om de kosten voor inzameling en verwerking van het afval te betalen. We halen het afval in een andere regelmaat bij u op dan we bij huishoudens doen. Bij recreatiewoningen komt doorgaans minder afval vrij, waardoor we kunnen besparen op extra inzamelrondes.

Het blijft mogelijk om in bezwaar te gaan bij ontvangst van de aanslag. Meer informatie hierover vindt u bij de aanslag voor het betalen van de afvalstoffenheffing.

U kunt contact opnemen met Roald van de Riet, toezichthouder bij de gemeente Coevorden. Dit kan via info@coevorden.nl of op 14-0524.

Wilt u hierbij kenmerk 39804-2023 melden? Zo kunnen wij u sneller helpen.