Afvalinzameling bij recreatieparken

Afvalinzameling ligt vast in wetgeving; de gemeente heeft hier geen vrije keuze in. Zo is de gemeente verplicht afval op te halen bij huishoudens. Er mag geen afval ingezameld worden bij plaatsen waar milieubelastende activiteiten zijn. De beoordeling of op een recreatiepark milieubelastende activiteiten zijn, gebeurt door de Omgevingsdienst. Voor een aantal recreatieparken betekent het dat de gemeente het afval gaat inzamelen. Hierover zijn alle eigenaren en VvE’s geïnformeerd.