Afbeelding bij uitnodiging bijeenkomsten sociaal domein

20 Uitdagingen voor 2020

Wij werken aan nieuw beleid voor werk, inkomen, zorg en welzijn. Denkt u met ons mee tijdens één van de bijeenkomsten of online?

Illustratieve afbeelding

Gemeentelijke informatie op maat voor dorpen en wijken

Eind januari zijn we gestart met het verspreiden van nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven zijn gericht op twee verschillende deelgebieden in onze gemeente.