voorzieningenwijzer

Voorzieningenwijzer

De VoorzieningenWijzer helpt armoede en problematische schulden te bestrijden. Hoe? Door mensen gebruik te laten maken van de voorzieningen die er zijn.

wmo

Abonnementstarief Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.