Illustratieve afbeelding

Ondernemers bedrijventerreinen Coevorden stemmen in met BIZ

De invoering van de bedrifjsinvesteringszone (BIZ) in Coevorden gaat door. Dat is de conclusie die getrokken wordt uit de, door de gemeente uitgevoerde, draagvlakmeting.

Hof van Coevorden

Op 25 en 26 mei zijn wij gesloten

Op donderdag 25 mei (Hemelvaart) en vrijdag 26 mei zijn onze locaties en de publieksbalies in het Hof van Coevorden gesloten.