Aangifte doen van overlijden

Als iemand overleden is, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. Dat moet voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. De aangifte doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden aan de gemeente door.

Online aangifte doen met eHerkenning

Als begrafenisondernemer kunt u online aangifte doenexterne-link-icoon van overlijden. Doet u voor de eerste keer online aangifte in de gemeente Coevorden? Neem dan contact met ons op. Dan zetten wij uw gegevens in ons systeem. Voor de online aangifte heeft u eHerkenning eh2+ nodig.

Wanneer u zelf een aangifte van overlijden wilt doen, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Doe de aangifte binnen 6 werkdagen na het overlijden.

Aangifte doen aan de balie

  • Maak online een afspraak met de gemeente.externe-link-icoon
  • Neem uw legitimatiebewijs mee.
  • Geef aan de balie van de burgerzaken de verklaring van overlijden, afgegeven door de arts, en B-verklaring voor het CBS.
  • De gemeente maakt de akte voor u op.
  • U krijgt het verlof tot begraven of cremeren het uittreksel van de akte direct mee.
  • Het uittreksel van de akte betaalt u meteen aan de balie van de Publieksdienst.

Neem contact op met de gemeente als er bijzondere omstandigheden zijn (bijvoorbeeld een onnatuurlijke doodsoorzaak). U kunt afspreken of er extra documenten noodzakelijk zijn.

Kosten

  • Aangifte doen van overlijden is gratis. 
  • Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60. (Tarief 2024)

Wat moet ik allemaal regelen bij overlijden

Bij een overlijden komt er veel op uw af. Wat moet u allemaal regelen en wanneer? U vindt een overzicht via de checklist van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.