Een boeket van roze bloemen met op de achtergrond wazig afgebeeld roze bloemen aan kerkbanken.

Aangifte doen van overlijden

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente. Meestal doet de uitvaartondernemer dat. Maar u kunt het ook zelf doen.

Beschrijving

Een overlijden moet u melden aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit vóór de begrafenis of crematie. Meestal doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente past dan de basisregistratie personen (BRP) aan.

Online aangifte doen

Als begrafenisondernemer kunt u nu online aangifte doen van overlijden. Hiervoor heeft u eHerkenning eh2+ nodig. Daarvoor moet u eerst worden aangemeld in de begraafplaatsadministratie en hebben wij meer gegevens van u nodig. Neem daarvoor eerst contact op met de collega's van de begraafplaatsadministratie.

Aanvragen

U neemt het volgende mee:

  • B-enveloppe (een enveloppe voor het CBS. Hierin is een formulier gevoegd waarop de geneeskundige de doodsoorzaak vermeldt)
  • Het geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door de arts of gemeentelijk lijkschouwer
  • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie dat het lichaam is vrijgegeven en een verklaring van de gemeentelijke lijkschouwer
  • Als uitstel van crematie/begrafenis noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door de burgemeester
  • Als er sprake is van ontleding: een wilsbeschikking en een verzoek aan burgemeester tot afgifte verlof tot ontleding
  • Eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van gegevens overlijden

Voorwaarden

Na het overlijden moet u 36 uur wachten voordat u de overledene mag begraven of cremeren. Maar de begrafenis of crematie mag niet meer dan 6 werkdagen na het overlijden zijn.

Wilt u de overledene eerder of later begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de burgemeester nodig.

Kosten

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een gewaarmerkte kopie van de overlijdensakte kost € 16,60 (tarief 2024).

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Burgerzaken. Bel met 140524 of stuur een email naar info@coevorden.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie