Gemeenteraad

Hoe werkt de gemeenteraad?

Icoon koffer

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken.

Wie zit er in de gemeenteraad?

Icoon twee personen

De gemeenteraad van Coevorden bestaat uit 25 raadsleden. Bekijk wie namens welke partij in de gemeenteraad zit.

Contact met de raad

Icoon open sollicitatie

De gemeenteraad is er voor en door inwoners van de gemeente Coevorden. Onze raadsleden horen graag wat er speelt. Wilt u contact met onze raadsleden? Graag!

Agenda's en stukken

Icoon klembord

Wat bespreekt de raad in de vergaderingen? De agenda's en stukken van de alle vergaderingen kunt u bekijken. Ook de verslagen van de vergaderingen die geweest zijn.

Online vergaderingen meekijken

Icoon Computerscherm

De vergaderingen van gemeenteraad kunt u live volgen via internet. Dat kan op uw pc, tablet of telefoon. 

Rekenkamer

Icoon zoeken

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt. En of het uitgevoerde beleid de gewenste resultaten heeft.