Abonnementstarief Wmo

Vanaf 2020 betalen inwoners voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning een maximale eigen bijdrage van 19 euro per maand. Dit heet het abonnementstarief.

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving. En zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

U kunt bijvoorbeeld hulp vragen bij:

  • een schoon en leefbaar huis
  • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen
  • praktische zaken goed regelen, bijvoorbeeld het bijhouden van dingen die met geld te maken hebben
  • voldoende sociale contacten
  • reizen binnen uw woonplaats/regio
  • een nuttige dagbesteding
  • structuur in de dag of week

Hoe kan ik het aanvragen?

Neem contact op met het WMO loket, telefoon 14 0524. Een medewerker kijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn.

Wat kost de hulp of ondersteuning?  

U betaalt in 2022 voor de meeste hulp of ondersteuning uit de Wmo maximaal € 19,00 per maand.

Meer weten? 

Wilt u weten welke hulp of ondersteuning onder de eigen bijdrage van € 19,00 valt? Of heeft u andere vragen over de Wmo? Neem dan contact op met het WMO loket, telefoon 14 0524.

Bekijk de pagina Veelgestelde Vragen van het CAK. En de YouTube-video over de WMO.