Op de voorgrond de oude fabriek met hoge toren. Achtergrond 4 rijen woningen met lage gootlijn. Eromheen meerdere geparkeerde auto's. Rechts grasstrook met boom.

Adresonderzoek aanvragen

Iedereen staat bij de gemeente ingeschreven op een adres. Denkt u dat iemand onterecht op uw adres staat ingeschreven? Vraag dan een adresonderzoek aan bij de gemeente.

Beschrijving

Een adresonderzoek is een administratief onderzoek. De gemeente onderzoekt of de mensen die ingeschreven staan op het adres daar ook wonen.

Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Staat er iemand op uw adres ingeschreven terwijl hij niet bij u woont? Dan kunt u misschien geen huurtoeslag krijgen. Ook kan een persoon die onterecht op een adres staat ingeschreven fraude plegen. Bijvoorbeeld door toeslagen aan te vragen.

Instanties kunnen ook om een adresonderzoek vragen als zij adresgegevens uit de basisregistratie personen gebruiken.

Aanvragen

Een adresonderzoek vraagt u online aan. Dit kan met uw DigiD (als persoon) of eHerkenning (als bedrijf, vereniging of stichting). Kijk voor meer informatie op onze eHerkenning pagina.

Punt

Het onderzoek duurt maximaal 3 maanden.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Burgerzaken. Bel naar 14 0524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl

Wet en regelgeving