Adviesraad Sociaal Domein

De onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein adviseert en informeert het college over onderwerpen die gaan over het sociaal domein. Met het sociaal domein bedoelen we de onderwerpen die te maken hebben met jeugd, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. 

De adviesraad wil met haar adviezen een bijdrage leveren aan:

  • het bevorderen en zichzelf kunnen redden, eigen kracht en deelname van belanghebbenden;
  • een samenleving waarin iedereen op gelijkwaardige manier deelneemt aan de samenleving en tot zijn recht kan komen, ongeacht culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten en/of beperkingen;
  • het verbeteren van de kwaliteit van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein.

De adviesraad zorgt voor de wettelijk voorgeschreven burger- en cliëntenparticipatie, vermeld in de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdwet en de WSW, volgens de gemeentelijke verordening.

De adviesraad bestaat uit leden van drie werkgroepen. En een onafhankelijke voorzitter.

Er zijn drie werkgroepen. Jeugd,Zorg en Maatschappelijke hulp  en Werk en inkomen. In elke werkgroep zitten minimaal drie tot maximaal zeven leden. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Adviesraad Sociaal Domeinexterne-link-icoon

Heeft u een vraag voor de adviesraad? Dan kunt u mailen naar: info@asdcoevorden.nl

Hoe de  adviesraad werkt is ook beschreven in de : Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Coevorden | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl)externe-link-icoon