Automatische incasso gemeentelijke belastingen

U bepaalt zelf hoe u de gemeentelijke belastingen wilt betalen. Kiest u voor een automatische incasso? Dan geeft u de gemeente toestemming om het bedrag in termijnen af te schrijven. Automatische incasso vraagt u aan met DigiD. Ook uw incasso stopzetten of uw rekeningnummer wijzigen kan online.

Voor welke belastingen?

Het aantal automatische incassotermijnen is minimaal twee en maximaal tien voor de aanslagen:

  • Onroerende-zaakbelastingen
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • BIZ-bijdrage 

​​​​​​Het is het ook mogelijk om een automatische incasso af te geven voor de aanslagen en nota van:

  • Forensenbelasting (vier automatische incassotermijnen)
  • Toeristenbelasting (één automatische incassotermijn)
  • Nota grafrechten (tien automatische incassotermijnen) 

Wanneer u geen automatische incasso heeft, dan betaalt u in één of twee keer. De termijnen staan op uw aanslag of nota.

Wat u moet weten?

Met een automatische incasso betaalt u uw belasting in meerdere termijnen. Belt u voor 15 februari voor een betalingsregeling, dan kunt u nog betalen in 10 termijnen. Een machtiging tot automatische incasso is een doorlopende machtiging en wordt ieder jaar automatisch verlengd. U hoeft een machtiging dus niet elk jaar opnieuw aan te vragen.

Het aantal termijnen hoeft u niet zelf aan te geven. Dit hangt af van de datum waarop u het verzoek indient. Dient u later in het jaar een automatische incasso in? Dan verdelen we het bedrag over de termijnen die nog overblijven in dat jaar. Bent u het niet eens met het afgeschreven bedrag? U kunt het bedrag automatisch bij uw bank terug laten boeken via internetbankieren.

Voldoende saldo

Zorg voor voldoende saldo op uw rekening. Wanneer een incasso één keer niet is gelukt, dan ontvangt u een brief. Dit betekent dat u het bedrag binnen veertien dagen moet overmaken. Lukt het incasseren twee keer niet? Dan vervalt de machtiging en moet u het restantbedrag in één keer betalen. De betaling moet u doen binnen veertien dagen na dagtekening van de brief. Betaalt u niet binnen deze termijn, dan ontvangt u een aanmaning. Wij brengen dan extra kosten in rekening.

Kunt u de aanslag of de nota niet op tijd betalen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0524. Of mail ons via info@coevorden.nl.

Aanvragen, wijzigen en intrekken

U kunt digitaal uw incasso afgeven, wijzigen of intrekken. U kunt alleen een automatische incasso met DigiD afgeven wanneer u de aanslag op uw eigen naam hebt ontvangen. Het afgeven van een automatische incasso met DigiD is niet mogelijk voor de nota Grafrechten. Bij deze nota zit een machtigingskaart.

Wijziging rekeningnummer

Heeft u een ander rekeningnummer gekregen? Geef uw wijziging zo snel mogelijk door. Is de wijziging bij bijvoorbeeld een verhuizing of overlijden? De automatische incasso loopt door totdat het bedrag volledig is betaald.

Regel het afgeven, wijzigen of intrekken met DigiD

Lukt het u niet digitaal een automatische incasso aan te vragen? Dan kunnen wij u de formulieren ook toesturen. Bel naar 14 0524 of mail naar info@coevorden.nl.

Betaal op tijd

Als u de aanslag niet op tijd betaalt, dan krijgt u een aanmaning. U heeft dan veertien dagen de tijd om de aanslag met aanmaningskosten te betalen. De aanmaningskosten zijn (tarieven 2024):

  • € 9,00 voor aanslagen tot € 454,00
  • € 19,00 voor aanslagen vanaf € 454,00

Betaalt u een aanslag met aanmaningskosten niet? Dan ontvangt u een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel zijn minimaal € 49,00. ​​​​​U heeft dan nog twee dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen.

Betaalt u na het ontvangen van een dwangbevel de aanslag nog steeds niet? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw loon of spullen. Beslaglegging van uw loon gaat via uw werkgever. De werkgever is wettelijk verplicht hieraan mee te werken. De berekening voor een dwangbevel is wettelijk opgenomen in de Kostenwet invordering rijksbelastingenexterne-link-icoon.

Kunt u de aanslag of de nota niet op tijd betalen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0524. Of mail ons via info@coevorden.nl.

Contact

Wil u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via ons algemene telefoonnummer 14 0524 of per mail via info@coevorden.nl