Bedrijfsinvesteringszone bedrijventerreinen Coevorden

Stichting BIZ Coevorden en Ondernemend Coevorden (OC) zijn de samenwerkingsverbanden van en voor álle ondernemers op de bedrijventerreinen in Coevorden. In het bestuur zitten ondernemers vanuit verschillende bedrijven.

Het doel van het ondernemersfonds BIZ is om de bedrijventerreinen van Coevorden economisch te versterken. Met speerpunten zoals:

  • structureel minder incidenten door collectief toezicht en door een start te maken met cameratoezicht;
  • een netter bedrijventerrein door snel afwijkingen, zoals zwerfvuil, defecte verlichting, etc. door te geven aan de gemeente;
  • meer saamhorigheid en een betere belangenbehartiging door een professioneel Parkmanagement waar alle bedrijven bij betrokken zijn;
  • duidelijke bewegwijzering realiseren als visitekaartje voor onze bedrijventerreinen;
  • blijven inzetten op het verhogen van de (sociale) veiligheid door het Keurmerk Veilig Ondernemen te behouden voor onze terreinen.

Ondernemersfonds Bedrijventerreinen Coevorden

  • Sinds 2008 investeert een grote groep ondernemers samen via Parkmanagement in de bedrijventerreinen Coevorden. Hiermee is veel bereikt. Ook in de komende jaren worden de bedrijventerreinen De Holwert, De Hare, Leeuwerikenveld en het Europark (het Nederlandse deel) versterkt.

Hoe werkt BIZ en wat kost het?

De geplande acties worden betaald door samenwerking vanuit de bedrijveninvesteringszone (BIZ). Elke ondernemer in het gebied draagt dan hieraan bij met een BIZ-bijdrage. Deze bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van uw bedrijfspand en wordt door de gemeente geïnd. Op uw aanslag gemeentelijke belastingen zal uw BIZ-bijdrage terug te vinden zijn. De geïnde BIZ-bijdrage wordt vervolgens, na inhouding van de perceptiekosten, één op één aan de stichting overgemaakt.

De bijdrage via het BIZ-ondernemersfonds is gemiddeld €500,- per jaar per bedrijf. Kleinere bedrijven betalen minder, grotere meer. De bijdrage is 0,13% van de WOZ-waarde tot een maximaal bedrag van €1.300,- per jaar. De deelnamekosten voor Parkmanagement en collectieve beveiliging komen dan te vervallen. Het is en blijft daarmee geld van en voor ondernemers. 

BIZ is geldig voor...

Het gebied voor de BIZ is aangegeven op onderstaande kaart en bestaat uit de volgende gebieden:

De Holwert

De Holwert, D.S.M. Weg, Parallelweg, De Hare, Byte, Disc, Data, Modem, Printer

Leeuwerikenveld

Bellweg, De Hulteweg, Edisonweg, Ekster, Einsteinweg, Grutto, Lorentzweg, Marconiweg, Monierweg, Morseweg, Nobelweg, Pasteurweg, Robertweg, Stevinweg, Stephensonweg, Trageldijk, Turreluur, Van Leeuwenhoekweg, Wulp

Europark

Berlijnseweg, Brusselseweg, De Mars, Coevorderkanaal, Europark Allee, Euregioweg N382, Vosmatenweg.

Documenten

Verordening Bedrijveninvesteringszone Coevorden 2023externe-link-icoon.

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Coevorden 2023-2027externe-link-icoon.

Kaart