Bedrijfsinvesteringszone Centrum Coevorden

Vanaf 2019 is een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) van kracht in de binnenstad van Coevorden. Stichting Centrummanagement Coevorden kwam met het idee voor een Bedrijveninvesteringszone in de binnenstad van Coevorden. Ondernemers en eigenaren van commerciële panden leveren dan een financiële bijdrage die gekoppeld is aan de WOZ-waarde van hun pand. De gemeente int de bijdragen en draagt deze over aan de Stichting Centrummanagement.

Centrummanagement wil het bedrag inzetten voor activiteiten en evenementen, promotie en marketing, aankleding van de straten, schone en nette straten, veiligheid, leegstandsbestrijding en collectieve energie-inkoop en/of afvalinzameling. Met de BIZ wil Centrummanagement het centrum van Coevorden economisch versterken.

Door de invoering van de BIZ in het centrum van Coevorden vervalt de reclamebelasting.

Kosten

De aanslag voor de BIZ wordt opgelegd aan de gebruiker van een pand. Is er geen gebruiker? Dan ontvangt de eigenaar van het pand deze aanslag. 

€ 100.000 of minder €600
Van €100.001 tot € 150.000€675
Van €150.000 tot € 200.000€750
Van €200.001 tot €300.000€825
Van €300.001 tot €500.000€1.000
Van €500.001 tot €1.000.000€1.250
€1.000.000 of hoger€1.500

BIZ Centrum, geldig van 2024-2028.