Bedrijventerreinen

Onbebouwde kavels zijn alleen nog te koop op de terreinen Europark,  Leeuwerikenveld II en Holwert Midden (bij de stad Coevorden). Het Europark is vooral voor grotere, industriële en logistieke bedrijven bedoeld. Leeuwerikenveld II is voor midden- en kleinbedrijven. Op de pagina bedrijfslocaties kunt u zien waar nog kavels en hallen te koop of te huur zijn in de gemeente Coevorden.

Heeft u belangstelling? Dan kunt u terecht bij onze bedrijvenadviseurs.

In het zuiden van de stad Coevorden, op de grens met Duitsland, ligt het industrieterrein Europark. 

Kenmerken:

 • Ligt op de grens, perfect voor ondernemers die in Nederland en Duitsland actief willen zijn;
 • Grote kavels en mogelijkheden tot milieucategorie;
 • Goede ontsluiting via de weg over de N34 en A37. Een daarnaast via de internationale railterminal met toegang tot het Duitse en het Nederlandse spoorwegnet en de haven;
 • Treinshuttles naar o.a. Rotterdam en Malmö, vertrekpunt voor treintransporten door heel Europa.

Doelgroepen

 • Goede mogelijkheden voor duurzame energievoorziening;
 • De beschikbaarheid van (duurzame) energiebronnen in de vorm van stoom, biogas of (rest-)warmte is interessant voor bedrijven met een hoge energiebehoefte;
 • Dus, perfect voor internationale en logistieke bedrijven. Concerns als Spectrum Brands (Iams Europe), Volker Wessels en Nijhof Wassink hebben de keus al gemaakt.

Prijzen

 • Grondprijs van € 52,50 per m2 (exclusief BTW) in Nederland. En vanaf €18,50 per m2 (exclusief BTW) in Duitsland.

Alle informatie over het Europark is te vinden op de website www.gvz-europark.eu

Bedrijventerrein Leeuwerikenveld II vindt u ten zuidwesten van de stad Coevorden.

Kenmerken:

 • 60 hectare groot;
 • strategische ligging;
 • kavels zijn op maat leverbaar;
 • Regionaal Overslag Centrum in de directe omgeving;
 • 4 keer per week een treinshuttle van/naar Rotterdam;
 • werkt samen met het Havenbedrijf Amsterdam;
 • elke dag het vertrekpunt van treintransporten naar grote economische centra in Europa;
 • aansluiting op glasvezelkabel mogelijk.

Doelgroepen

 • Bedrijven toegestaan in de milieucategorieën 1 tot en met 4.

Prijzen:

 • Grondprijs van € 52,50 per m2 (exclusief BTW).

Meer informatie over dit bedrijventerrein kunt u krijgen bij de bedrijvenaccountmanagers.

We hebben het bedrijventerrein opnieuw ingericht. Zo is bijvoorbeeld de riolering vervangen. Langs het spoor hebben we nieuwe parkeerplaatsen en een fietspad aangelegd. Door deze verbetering krijgt Holwert-Midden een upgrade en wordt het stationsgebied aantrekkelijker.

Het bedrijventerrein Holwert-Zuid verandert in een nieuw woon-winkelgebied. Ook hebben we Holwert-Midden een flinke opknapbeurt gegeven. Hierdoor ontstaat een mooi gebied als toegang tot het centrum van de stad Coevorden. In 2016 hebben we de spoorbrug op het Europapark geplaatst. Nu pakken we ook het spoorwegemplacement en het station aan. De sporen die niet nodig zijn in het centrum verwijderen we. Ook laten we de grachten terugkeren in het gebied. Daarnaast is er een verbinding tussen het Stationsplein en De Holwert.

Het bedrijventerrein van Geesbrug kenmerkt zich door verschillende kleinere bedrijven met bedrijfswoning. Op dit moment zijn er meer dan 50 bedrijven gevestigd. Het bedrijventerrein Geesbrug ligt op ongeveer 350 meter van de A37/E233. De A37 is de autosnelweg die zorgt voor een goede verbinding tussen Zwolle (48 km), via Meppel en Hoogeveen, naar Emmen (22 km). Ook Duitsland is goed bereikbaar.

Kenmerken

 • Totale oppervlakte: ca. 27 hectare;
 • Afrondingsfase: ca. 4 hectare;
 • Maximale kaveloppervlakte is 2500 m²;
 • Vrije perceelindeling tot maximaal ca. 2.500 m² per kavel;
 • Bescherming tegen privéwoningen, ontheffing voor bedrijfswoning vanuit bedrijfseconomisch oogpunt.

Doelgroepen

 • (lichte) industrie, bouwnijverheid, reparatie- en verhuurbedrijven, groothandel, agrarische dienstverlenende bedrijven en transportbedrijven, productiegebonden detailhandel, kantoor als onderdeel van een op hetzelfde bouwperceel gevestigd bedrijf.
 • Bedrijven toegestaan in de milieucategorieën 1 tot en met 3.2.

Contact

Verkoop en advies:
Agema & Lubbers
Hoenderkamp 27, 7812 VZ Emmen