Bedrijventerreinen

Ondernemers krijgen de ruimte in Coevorden. De gemeente heeft 10 bedrijventerreinen voor hen: 5 bij de stad en 5 bij de dorpen. Hieronder staan ze op een rij. Op verschillende terreinen hebben makelaars bedrijfsruimtes te koop of te huur, van kantoren tot logistieke hallen.

Onbebouwde kavels zijn alleen nog te koop op de terreinen Europark en Leeuwerikenveld II (bij de stad Coevorden) en op het bedrijventerrein bij het dorp Schoonoord. Het Europark is vooral voor grotere, industriële en logistieke bedrijven bedoeld. Leeuwerikenveld II en het terrein Schoonoord voor midden- en kleinbedrijven.

Belangstellenden kunnen bij de bedrijvenadviseurs van de gemeente terecht. 

 

Aan de zuidkant van de stad Coevorden, op de grens met Duitsland, ligt het industrieterrein Europark. 

Kenmerken:

 • Ligging op de grens, ideaal voor ondernemers die in Nederland en Duitsland actief willen zijn;
 • Grote kavels en mogelijkheden tot milieucategorie ;
 • Uitstekende ontsluiting via de weg (over N34 en A37), via de internationale railterminal met toegang tot het Duitse en het Nederlandse spoorwegnet en de haven;
 • Treinshuttles naar o.a. Rotterdam en Malmö, vertrekpunt voor treintransporten door heel Europa.

Doelgroepen

 • Goede mogelijkheden voor duurzame energievoorziening;
 • De beschikbaarheid van (duurzame) energiebronnen in de vorm van stoom, biogas of (rest-)warmte is interessant voor bedrijven met een hoge energiebehoefte;
 • Kortom, ideaal voor internationaal opererende industrieën en logistieke ondernemingen. Concerns als Spectrum Brands (Iams Europe), Volker Wessels en Nijhof Wassink hebben de keus al gemaakt.

Prijzen

 • Grondprijs van € 52,50 per m2 (exclusief BTW) aan Nederlandse zijde, vanaf €18,50 per m2 (exclusief BTW) aan Duitse zijde.
   

Alle informatie over het Europark is te vinden op de website www.gvz-europark.eu

Bedrijventerrein Leeuwerikenveld II is een bedrijventerrein ten zuidwesten van de stad Coevorden.

Kenmerken:

 • 60 hectare groot;
 • strategische ligging;
 • kavels zijn op maat leverbaar;
 • Regionaal Overslag Centrum in de directe omgeving;
 • 4 keer per week een treinshuttle van/naar Rotterdam;
 • werkt samen met het Havenbedrijf Amsterdam;
 • dagelijks het vertrekpunt van treintransporten naar grote economische centra in Europa;
 • aansluiting op glasvezelkabel mogelijk.

Doelgroepen

 • Bedrijven toegestaan in de milieucategorieën 1 tot en met 4

Prijzen:

 • Grondprijs van € 52,50 per m2 (exclusief BTW)

Meer informatie over dit bedrijventerrein kunt u krijgen bij de bedrijvenaccountmanagers.

In navolging van de werkzaamheden op Holwert-Zuid, zijn ook de werkzaamheden op Holwert-Midden begonnen. Het bedrijventerrein wordt opnieuw ingericht, de riolering wordt vervangen en langs het spoor worden nieuwe parkeerplaatsen en een vrijliggend fietspad aangelegd. Door deze verbetering krijgt Holwert-Midden een upgrade en wordt het stationsgebied aantrekkelijker en (verkeers- en sociaal)

Het voormalige bedrijventerrein Holwert-Zuid verandert inmiddels in een nieuw woon-winkelgebied. Door ook Holwert-Midden een flinke opknapbeurt te geven, ontstaat een attractief gebied als toegang tot het centrum van de stad Coevorden. Na de realisering van de spoorbrug op het Europark in 2016, worden ook het spoorwegemplacement en het station aangepakt. De overbodige sporen in het centrum worden verwijderd en de gracht keert terug in het gebied. Daarnaast wordt ook een verbinding gemaakt tussen het Stationsplein en De Holwert. Klik hier voor meer informatie over het stationsgebied. 

Het bedrijventerrein van Geesbrug kenmerkt zich door diverse "kleinschalige" bedrijven met bedrijfswoning. Momenteel zijn er meer dan 50 bedrijven gevestigd. Het bedrijventerrein Geesbrug is gelegen op circa 350 meter van de A37/E233. De A37 is de autosnelweg die zorgt voor een optimale verbinding tussen Zwolle (48 km), via Meppel en Hoogeveen naar Emmen (22 km) en vervolgens naar Duitsland.

Kenmerken

 • Totale oppervlakte: ca. 27 hectare;
 • Afrondingsfase: ca. 4 hectare;
 • Maximale kaveloppervlakte is 2500 m²;
 • Vrije perceelindeling tot maximaal ca. 2.500 m² per kavel;
 • Bescherming tegen privéwoningen, ontheffing voor bedrijfswoning vanuit bedrijfseconomisch oogpunt.

Doelgroepen

 • (lichte) industrie, bouwnijverheid, reparatie- en verhuurbedrijven, groothandel, agrarische dienstverlenende bedrijven en transportbedrijven, productiegebonden detailhandel, kantoor als onderdeel van een op hetzelfde bouwperceel gevestigd bedrijf.
 • Bedrijven toegestaan in de milieucategorieën 1 tot en met 3.2.

Prijzen

Grondprijzen vanaf € 69.00 per m² (exclusief BTW).

Contact

Verkoop en advies:
Agema & Lubbers
Hoenderkamp 27, 7812 VZ Emmen

Bedrijventerrein Schoonoord is een lokaal bedrijventerrein aan de zuidkant van de plaats Schoonoord, Van de in totaal 9 ha is nog ongeveer, 2 ha voor uitgifte beschikbaar.  De gemeente wil er zoveel mogelijk lokale ondernemers en ondernemers uit omliggende dorpen de kans bieden om dichtbij huis te kunnen ondernemen. Bedrijfswoningen mogen er niet worden gebouwd.

Kavel

De uit te geven kavels zijn 42 tot 50m. diep. De breedte hangt af van hoeveel oppervlakte het bedrijf nodig heeft. De minimale kaveloppervlakte is 1000m2, de maximale 3000m2.

Voor wie bedoeld?

Ambachtelijke en licht industriële bedrijven, dienstverlening en logistiek.

Prijzen

Grondprijzen vanaf € 50.00 per m² (exclusief BTW).

Contact en informatie

Team Economie gemeente Coevorden

Telefoon: 14 0524