Begraven en begraafplaatsen

Vroeg of laat raakt iedereen betrokken bij de voorbereidingen voor een begrafenis of crematie van een overleden dierbare. Voor de nabestaanden zijn er dan veel zaken die geregeld moeten worden. Er moeten keuzes gemaakt worden. Vaak zijn de wensen van de overledene bekend. Steeds meer mensen zetten hun wensen op papier. Bij met maken van een keuze kan de uitvaartverzorger u adviseren.

De algemene begraafplaatsen

Iedereen is vrij in de keuze voor een begraafplaats. Er is geen verplichting om in de eigen woonplaatsen te worden begraven. Binnen onze gemeente hebben we acht algemene begraafplaatsen.

Coevorden

Ballastweg 2
7741 ZL Coevorden

Dalen

Hoofdstraat 27
7751 GA Dalen

Dalerpeel

Oranjestraat 74
7753 TK Dalerpeel

Geesbrug

Coevorderstraatweg 14b
7917 PR Geesbrug

Oosterhesselen

Wethouder K. Schepersweg 3
7861 TD  Oosterhesselen

Schoonoord

Brugstraat 23
7848 BE Schoonoord

Sleen

Boterakkersweg 6
7848 BE Schoonoord

Zweeloo

Zwartakkersweg 1
7851 AM Zweeloo

Grafkeuze

Een van de belangrijkste beslissingen die genomen moet worden na een overlijden is, naast de keuze voor de begraafplaats, de keuze van het soort graf.

Graf

Graven zijn bestemd voor het begraven van ten hoogste één overledene en één asbus. Ook kunt u er twee asbussen met of zonder urnen plaatsen of er de as van twee overledenen in verstrooien. Als u de mogelijkheid wilt hebben om twee overledenen naast elkaar te begraven kunt u direct voor een dubbelgraf kiezen. Op alle begraafplaatsen wordt enkellaags begraven. Dit betekent dat er één overledenen in een graf wordt begraven. De graven worden alleen voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven.

Urnengraf

De as van een overledene wordt na de crematie in een asbus bewaard in het crematorium. Na een aantal weken kunt u de as bijzetten of verstrooien. Als u kiest voor bijzetten kan de asbus geplaatst worden in een graf, een urnengraf of een urnenmuur. U kunt dit via uw uitvaartonderneming regelen. Een urnengraf is een graf waarin twee asbussen geplaatst kunnen worden of de as van twee overledenen kan worden verstrooid. De grootte van het urnengraf is kleiner dan een graf. De toegestane grafbedekking is eveneens aangepast. U vindt hierover meer informatie onder 'grafbedekking'. De urnengraven worden alleen voor directe bijzetting en in volgorde van plaatsing uitgegeven.

Urnenmuur

Een urnenmuur is een muur waarin zich nissen bevinden. De nissen zijn bestemd voor het bijzetten van twee asbussen. Op de nis kan een gedenkplaat aangebracht worden, u vindt hierover meer informatie onder 'grafbedekking'. Om bloemen te plaatsen bestaat er voor de rechthebbende de mogelijkheid om een bloemenhouder met vaas aan te laten brengen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de plaatselijke beheerder. Het is namelijk niet toegestaan om bloembakken of bloemenvazen te plaatsen op of voor de urnenmuur. De nissen worden alleen voor directe bijzetting en in volgorde van plaatsing uitgegeven.

Strooiveld

Op de begraafplaatsen zijn strooiveldjes aangelegd voor het verstrooien van as. Op de dag van verstrooien mogen hier losse bloemen worden neergelegd. Het is niet toegestaan om deze veldjes voorwerpen, plantenbakken of gedenktekens te plaatsen.

Termijn van uitgifte, verlenging

Termijn van uitgifte

Een particulier (urnen-)graf of een particulieren urnennis wordt uitgegeven voor een periode van dertig jaar. Als u direct voor een dubbelgraf kiest gaat de termijn van dertig jaar voor beide graven in op het moment van uitgifte. Officieel wordt een (urnen-)graf of nis niet gekocht, maar wordt het 'uitsluitend recht' verleend om als enige het graf of de nis te mogen gebruiken. Na dertig jaar vervalt het recht. Als de rechthebbende voor het verlopen van deze termijn geen verzoek tot verlenging indient, kan de gemeente het graf of de nis ruimen en de grafbedekking verwijderen.

Verlenging

De eerste afgifte van het recht is dertig jaar. Na deze periode kunt u de termijn van uitgifte telkens verlengen met een periode van tien jaar. U wordt hiervoor tijdig benaderd.

Kosten

Naast de kosten die u aan de uitvaartbezorger betaalt, bent u aan de gemeente rechten en/of leges verschuldigd.

Grafrechten

U betaalt grafrechten bij uitgifte van een (urnen)-graf of nis, dat vervolgens 30 jaar aan de rechthebbende wordt toegewezen.

Begraafrecht

Begraafrecht is het bedrag dat aan de nabestaande in rekening wordt gebracht voor de feitelijke begraving van een overledene.

Vergunning voor grafbedekking

Voor grafbedekking moet u een vergunning aanvragen (zie ook onder 'grafbedekking'.) Voor deze vergunning bent u leges verschuldigd.

Kosten (tarieven 2024)

Grafrechten€ 2.830
Begraafrecht€ 1.126
Urnennis€ 2.241
Vergunning urnenplaat€ 179
Urnengraf€ 2.241
Urnenkelder€ 179
Vergunning plaatsen monument€ 179
In- en overschrijven in het register€ 14

Voor het uitgebreide tarievenoverzicht kunt u contact opnemen met de uitvaartverzorger. 

Grafbedekking

Op een particulier graf kunt u een gedenkteken of dekplaat laten plaatsen. Aan de afmetingen en hoogte worden duidelijke regels gesteld. Ook aan het materiaal worden eisen gesteld. De grafbedekking moet van duurzaam materiaal gemaakt zijn en mag geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats. Voorstaande geldt ook voor een particulier urnengraf. De maten van het gedenkteken of de dekplaat en de toegestane hoogte wijken wel af.

Voor u de grafbedekking aanbrengt moet u eerst een vergunning aanvragen bij de gemeente. Dit geldt ook voor het wijzigen en/of vernieuwen van de grafbedekking, voor het aanbrengen van vaste beplanting of het aanleggen van een graftuintje. Voor vaste beplanting moet u er rekening mee houden dat deze de beschikbare ruimte niet mag overschrijden. In de praktijk wordt de vergunning meestal aangevraagd door de leverancier van het gedenkteken.

De rechthebbende is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafsteen en de grafbedekking. De rechthebbende van een graf mag, binnen de maten van de toegestane bedekking, vaste planten op het graf neer zetten. Zodra die er verwaarloosd uitzien heeft de beheerder van de begraafplaats het recht om ze te laten verwijderen. Dat geldt overigens ook voor verwelkte bloemen, losse plantjes, kransen en dergelijke.

De particuliere urnennis mag worden voorzien van een afdekplaat die in de nis past. Ook hier is een vergunning vereist. Om bloemen te plaatsen bestaat er voor de rechthebbende de mogelijkheid om een bloemenhouder met vaas aan te laten brengen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de plaatselijke beheerder.

Bezoektijden en gedragsregels

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk. In de maanden oktober tot en met maart van 9.00 uur tot zonsondergang en gedurende de maanden april tot en met september van 08.00 uur tot 20.00 uur.

Van bezoekers verwachten we dat ze te allen tijde de aanwijzingen van de beheerders opvolgen, dat zij zich ordelijk gedragen en de begraafplaats niet verontreinigen. Kinderen onder 12 jaar mogen alleen onder begeleiding de begraafplaats betreden.

Er mag, anders dan ten behoeve van begrafenissen en voor onderhoudswerkzaamheden, niet met motorvoertuigen op de begraafplaats gereden worden. Indien er wel moet worden gereden is de maximum snelheid 10 km per uur.