Bezwaar indienen gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde of de andere gegevens op uw belastingaanslag? Wij helpen u graag. Wij doen ons best om de WOZ-waarde zo goed mogelijk te bepalen. Vindt u toch dat de WOZ-waarde niet klopt? U kunt bij de gemeente makkelijk zelf bezwaar maken. Vanaf dit jaar dient u uw bezwaar makkelijk en snel online in met uw DigiD of eHerkenning. Voordat u bezwaar maakt, adviseren wij u om ons eerst te bellen.

WOZ-Loket

Via het WOZ-Loket bekijkt u het WOZ-taxatieverslag en de belastingaanslag. Heeft u dan nog vragen? Bel gerust met de medewerkers van het team Belastingen/WOZ, telefoonnummer. 14 0524. Wij helpen u graag en dit kost geen geld.

Goed om te weten: u logt in op het WOZ-Loket met uw DigiD. Inloggen met eHerkenning is niet mogelijk. Bedrijven kunnen bij vragen of het opvragen van gegevens bellen met het team Belastingen/WOZ.

Informatiefolder

Kunt u op deze pagina niet de informatie vinden die u zoekt? Meer informatie vindt u in onze informatiefolder gemeentelijke belastingen 2021 (pdf, 288 kb).

U kunt geen bezwaar maken tegen de hoogte van de tarieven voor de gemeentelijke belastingen. De verordening met de bijhorende tarieven voor de gemeentelijke belastingen zijn algemeen verbindende voorschriften. 

Neem contact met ons op en wij helpen u gratis met uw bezwaar. Wilt u het bezwaar via een no cure no pay bureau of makelaar indienen? Dat mag natuurlijk. Goed om te weten: dit kost de gemeente en dus u als belastingbetaler veel geld. Een bureau of makelaar krijgt een vergoeding tot € 728 als het bezwaar wordt toegekend. U krijgt van dit bedrag niets. Bel dus de gemeente, we helpen u graag.

Wat ontvangt u als uw bezwaar wordt toegekend?

De verlaging van de WOZ-waarde heeft invloed op de hoogte van uw inkomstenbelasting, waterschapslasten en de gemeentelijke belastingen. Wordt na toekenning van uw bezwaar de WOZ-waarde van uw woning € 10.000 lager? Dan gaan deze bedragen van uw belastingaanslag af:
  • Onroerende-zaakbelasting eigenaren € 17,97
  • Rioolheffing eigenaren WOZ-waarden € 1,85
  • Totale verlaging van uw aanslag € 19,82

(Tarieven 2021)

De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vast. Dat gebeurt met de informatie die wij hebben. Wij willen, net als u, dat de WOZ-waarde klopt. Bent u het niet eens met de WOZ beschikking of de belastingaanslag? U kunt tot twee weken na de dagtekening van deze aanslag met ons bellen, telefoon 14 0524. Wij nemen dan samen de gegevens met u door.

Komen we er niet uit, dan kunt u (digitaal) bezwaar maken.

Uw bezwaar dient u online in. Als burger met uw DigiD en als bedrijf met eHerkenning.

Bezwaar maken met DigiD

Bezwaar maken met eHerkenning

Opgeslagen online bezwaar afmaken
 

Afmaken bezwaar met DigiD

Afmaken bezwaar met eHerkenning

Bezwaar indienen per brief of papieren formulier

Kunt u uw aangifte niet online doen? Dan heeft u nog deze mogelijkheden:

  • Papieren bezwaarformulier invullen. Vraag het papieren bezwaarformulier aan. We sturen het dan per post naar u op.
  • Schriftelijk bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Coevorden: Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Een bezwaarschrift indienen via e-mail is niet mogelijk.

Maakt iemand anders bezwaar?

Als iemand anders voor u bezwaar maakt vragen wij u een machtiging met het bezwaarschrift mee te sturen.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

In het bezwaarschrift moet de naam en het adres van de indiener staan, een datum, het aanslagnummer, het belasting jaar en een korte motivatie. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Indienen

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Coevorden, t.a.v. De Heffingsambtenaar, Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Maakt u bezwaar? Betaal dan toch de aanslag vóór de vervaltermijnen op uw belastingaanslag. Dit is verplicht. Wordt uw bezwaar gedeeltelijk of helemaal toegekend? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.