Bezwaar indienen gemeentelijke belastingen

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde of andere gegevens op u aanslag? Wij helpen u graag. Wij doen ons best om de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Bent u toch van mening dat de WOZ-waarde of uw aanslag niet klopt? Dan kunt u bij de gemeente heel makkelijk zelf bezwaar maken. Voordat u bezwaar maakt, adviseren wij altijd eerst te bellen.

Via het WOZ-Loket kunt u WOZ-taxatieverslag en aanslag bekijken. Heeft u nog vragen hierover? Bel gerust met de medewerkers van het team Belastingen/WOZ via telefoonnummer: 14 0524. Wij helpen u graag en brengen hiervoor niets in rekening.

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de hoogte van de tarieven voor de gemeentelijke belastingen. Dit zijn algemeen voorschriften.

Wij kunnen u gratis helpen met uw bezwaar. No cure no pay bureaus en makelaars maken reclame met slogans als ‘Wij maken gratis bezwaar voor u’. Maar zoals zoveel dingen is gratis eigenlijk helemaal niet gratis. Als deze bureaus bezwaar voor u maken, maken zij namelijk veel kosten. En uiteindelijk betalen we daar allemaal aan mee. En misschien nog wel belangrijker, het is niet nodig: wij helpen u namelijk ook graag (en gratis)! 

Wie betaalt de kosten voor zo’n bureau of makelaar?

Wanneer een bezwaar wordt toegekend ontvangen bureaus en makelaars een kostenvergoeding van de gemeente die door regelgeving is vastgesteld. Deze vergoedingen worden alleen verstrekt bij de inhuur van een derde die uw bezwaar behandelt. U heeft zelf geen recht op deze vergoedingen. Een no cure no pay bureau of makelaar krijgt een bedrag van maximaal € 728,- uitbetaald. Van dit bedrag ziet u zelf niets terug. 

Wat ontvangt u zelf?

Wordt uw bezwaar toegekend? Dan geldt de verlaagde WOZ-waarde voor uw inkomstenbelasting, waterschapslasten en de gemeentelijke belastingen. Als in een bezwarenprocedure de WOZ-waarde van uw woning bijvoorbeeld met € 10.000,- wordt verlaagd, dan is de vermindering van uw aanslag gemeentelijke belastingen:

  • Onroerende-zaakbelasting eigenaren € 17,97
  • Rioolheffing eigenaren WOZ-waarden € 1,85
  • Totale verlaging van uw aanslag € 19,82

(tarieven 2021)

De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vast. Dat gebeurt met de informatie die wij hebben. Wij willen, net als u dat de WOZ-waarde klopt. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of de aanslag? Dan kunt u bellen met ons tot drie weken na de datum die op uw aanslag staat. U kunt ook een afspraak maken en langskomen in het Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden. Wij nemen graag uw aanslag met u door.

Komt u er met de gemeente niet uit?

Komen we er niet uit? Dan is het verstandig om officieel bezwaar te maken. Het bezwaar moet binnen zes weken na de datum op de aanslag verzonden zijn. Ontvangen wij uw bezwaar te laat? Dan kunnen wij uw bezwaar niet behandelen. Bezwaar maken is altijd gratis en u heeft er bijna nooit een bureau voor nodig. Een kort briefje met uw reden, naam, adres, datum en handtekening is vaak voldoende.

U kunt online bezwaar maken. Als inwoner met uw DigiD en als bedrijf met eHerkenning.

Bezwaar maken met DigiD

Bezwaar maken met eHerkenning

Opgeslagen online bezwaar afmaken
 

Afmaken bezwaar met DigiD

Afmaken bezwaar met eHerkenning

Bezwaar indienen per brief of papieren formulier

Kunt u uw aangifte niet online doen? Dan heeft u nog deze mogelijkheden:

  • Papieren bezwaarformulier invullen. Vraag het papieren bezwaarformulier aan. We sturen het dan per post naar u op.
  • Schriftelijk bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Coevorden: Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Een bezwaarschrift indienen via e-mail is niet mogelijk.

Maakt iemand anders bezwaar?

Als iemand anders voor u bezwaar maakt vragen wij u een machtiging met het bezwaarschrift mee te sturen.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

In het bezwaarschrift moet de naam en het adres van de indiener staan, een datum, het aanslagnummer, het belasting jaar en een korte motivatie. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Indienen

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Coevorden, t.a.v. De Heffingsambtenaar, Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Maakt u bezwaar? Betaal dan toch de aanslag vóór de vervaltermijnen op uw belastingaanslag. Dit is verplicht. Wordt uw bezwaar gedeeltelijk of helemaal toegekend? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.