Bezwaar indienen gemeentelijke belastingen/WOZ

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde of andere gegevens op u aanslag? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet formeel bezwaar indienen. Als u bezwaar indient, moet u de aanslag wel betalen.

Officieel bezwaar maken doet u online met uw DigiD. Uw bezwaar moet binnen 6 weken vanaf de datum die op uw aanslag staat bij ons binnen zijn. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de hoogte van de tarieven voor de gemeentelijke belastingen. Dit zijn algemene voorschriften. Via het WOZ-Loket kunt u het WOZ-taxatieverslag en uw aanslag bekijken.

 

U kunt online bezwaar maken met uw DigiD. Ontvangen wij uw bezwaar te laat? Dan kunnen wij uw bezwaar niet behandelen.

Bezwaar maken met DigiD

Bezwaar indienen per brief of papieren formulier

Kunt u uw aangifte niet online doen? Dan heeft u nog deze mogelijkheden:

  • Papieren bezwaarformulier invullen. Vraag het papieren bezwaarformulier aan. We sturen het dan per post naar u op. U kunt ook mailen naar info@coevorden.nl.
  • Bezwaar per brief indienen. Hierin moet de naam en het adres van de indiener staan, een datum, het aanslagnummer, het belasting jaar en een korte motivatie. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Coevorden, t.a.v. De Heffingsambtenaar, Postbus 2, 7740 AA Coevorden.

Maakt iemand anders bezwaar?

Als iemand anders voor u bezwaar maakt vragen wij u een machtiging met het bezwaarschrift mee te sturen.

Maakt u bezwaar? Betaal dan toch de aanslag vóór de vervaltermijnen op uw belastingaanslag. Wordt uw bezwaar gedeeltelijk of helemaal toegekend? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug. 

Invulhulp bezwaar 

Vindt u het lastig om zelf een bezwaarschrift te schrijven? De medewerkers van team belastingen helpen u graag met het invullen van uw (WOZ)-bezwaarschrift. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0524 voor één van de inloopmomenten.

Heeft u nog vragen? Kijk op onze pagina over belastingen voor meer informatie, stel u vraag via info@coevorden.nl of bel met de medewerkers van het team Belastingen/WOZ via telefoonnummer: 14 0524. 
Wilt u weten waarom uw WOZ-waarde stijgt? Bekijk dan de animatiefilm van de Waarderingskamer over de WOZ-waarde.