Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita aanvragen

Soms vragen organisaties om schriftelijk te bewijzen dat u nog leeft. Er zijn twee soorten documenten hiervoor: een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U kunt deze documenten aanvragen bij de gemeente waar u woont of verblijft. 

Bewijs van in leven zijn 

Sommige pensioenfondsen of uitkeringsinstanties vragen om een bewijs van in leven zijn. Als u dit nodig heeft, kunt u een uittreksel bij de gemeente aanvragen. Hiermee laat u zien dat u nog in leven bent. Geef wel aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft. Als u een bewijs van in leven zijn nodig heeft voor in Nederland, kunt u deze met uw DigiD aanvragen.  

Aanvragen bewijs van in leven zijn 

Het bewijs van in leven zijn vraagt u bij voorkeur aan met uw DigiD. 

  1. Log in met uw DigiD bij de gemeente waar u woont. 
  2. Vul de benodigde gegevens in. 
  3. Betaal het uittreksel online met iDEAL. 
  4. Ontvang het bewijs van in leven zijn thuis via de post. 

Voor buitenland nodig?  

Is het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heeft u een (internationale) attestatie de vita nodig. Dit document is beschikbaar in meerdere talen. U moet het uittreksel persoonlijk aanvragen bij de gemeente. 

Aanvragen attestatie de vita 

  1. Ga persoonlijk naar de gemeente waarin u woont. 
  2. Neem mee: uw geldige identiteitsbewijs. Neem eventueel ook het bericht mee waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft. 
  3. Betaal de kosten bij de aanvraag, bij voorkeur met pin. 

Voorwaarden en kosten 

Voor een (internationale) bewijs van in leven zijn moet u ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP). Vraagt het pensioenfonds het bewijs van u? Dan is het gratis. U moet dan wel de brief van het pensioenfonds meenemen. 

Een uittreksel uit de BRP (bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland) kost € 12,50. 

Een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn voor gebruik in het buitenland) kost € 16,60. 

(Tarieven geldig in 2024) 

Contact  

Heeft u vragen? Neem contact op met het team Burgerzaken. Bel naar 14 0524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl