Bijen houden

Wilt u bijen houden voor uw beroep of hobby? U heeft hiervoor een ontheffing nodig. U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

U mag niet zomaar bijen houden als hobby of vanwege uw beroep. Andere mensen kunnen daar overlast van hebben. Daarom gelden er speciale regels voor het houden van bijen. Ook moet u een ontheffing aanvragen.

Aanvragen

U neemt contact op met de gemeente en vraagt ontheffing aan.

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontheffing aan te vragen voor het houden van bijen zijn:

U houdt de bijen:

  • minimaal 30 meter van de weg
  • minimaal 30 meter van een woning of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven

Kunt u zich niet aan deze voorwaarden houden? Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent eigenaar van de omliggende gebouwen.
  • U neemt voldoende maatregelen om andere mensen te beschermen. Bijvoorbeeld een afscheiding van 2 meter hoog. De afscheiding staat op maximaal 6 meter van de bijenkast of bijenkorf. Bijen kunnen dan niet laag in- en uitvliegen.

Punt

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vergunningen. Bel naar 140524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl

Wet en regelgeving