Gele heftruck staat voor grote stapels hout op pallets.

Bijstand voor jongeren aanvragen

Jongeren tussen de 18 en 27 jaar met weinig geld kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De bijstandsuitkering vraagt u aan bij UWV. De gemeente bepaalt of u de uitkering krijgt.

Beschrijving

De bijstand voor jongeren is voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar zonder werk of opleiding. U moet eerst zelf 4 weken op zoek naar een baan of opleiding. Pas als dat niet lukt, kunt u een bijstandsuitkering krijgen. De gemeente controleert of u voldoende uw best heeft gedaan.

Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En kunt u daardoor niet werken? Dan krijgt u misschien een Wajong-uitkering. Deze uitkering krijgt u van UWV.

Aanvragen

De zoekperiode gaat in op het moment dat u zich inschrijft bij het UWV via www.werk.nl en een aanvraag heeft gedaan voor een bijstandsuitkering.

Is het in de zoekperiode niet gelukt om werk of een opleiding te vinden? Dan heeft u recht op een uitkering. U kan dan opnieuw inloggen via www.werk.nl om uw aanvraag af te ronden en deze te ondertekenen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van de bijstandsuitkering voor jongeren zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar.
  • U heeft niet genoeg geld voor levensonderhoud. Woont u samen met 1 of meerdere personen en delen jullie de woonkosten? Dan telt het inkomen en vermogen van deze personen mee.
  • U heeft 4 weken gezocht naar werk of een opleiding en u kunt dat bewijzen (bijvoorbeeld met sollicitatiebrieven).
  • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kunt schrijven en begrijpen.
  • U accepteert het plan van aanpak van de gemeente.
  • U doet uw best bij sollicitatiegesprekken en volgt bijvoorbeeld een cursus als dat nodig is.
  • U doet maatschappelijk nuttig werk als de gemeente dat van u vraagt.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie