Bijstand voor jongeren aanvragen

Als u tussen de 18 en 27 jaar bent en weinig geld heeft, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. U vraagt de bijstandsuitkering aan bij het UWV. De gemeente bepaalt of u de uitkering krijgt.

Uitkering

De bijstand voor jongeren is voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar zonder werk of opleiding. U moet eerst zelf 4 weken op zoek naar een baan of opleiding. Als dat niet lukt, kunt u een bijstandsuitkering krijgen. De gemeente controleert of u genoeg uw best heeft gedaan.

Als u op jonge leeftijd een ziekte of handicap kreeg en daardoor niet kunt werken, kunt u misschien een Wajong-uitkering krijgen. Deze uitkering krijgt u van het UWV.

Aanvragen

De zoekperiode begint als u zich inschrijft bij het UWV via Werk.nlexterne-link-icoon en een aanvraag doet voor een bijstandsuitkering. Als het in de zoekperiode niet lukt om werk of een opleiding te vinden, heeft u recht op een uitkering. U kunt dan opnieuw inloggen via Werk.nlexterne-link-icoon om uw aanvraag af te ronden en deze te ondertekenen.

Arbeidsbeperking

Als u een jongere bent met een duidelijke arbeidsbeperking, is het mogelijk dat de zoekperiode voor u niet van toepassing is. Dit betekent dat u mogelijk direct in aanmerking komt voor ondersteuning zonder de gebruikelijke zoekperiode (artikel 41, lid 4 Participatiewet).

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van de bijstandsuitkering voor jongeren zijn:

  • U bent 18 jaar of ouder en jonger dan 27 jaar.
  • U heeft niet genoeg geld voor levensonderhoud. Woont u samen met 1 of meerdere personen en delen jullie de woonkosten? Dan telt het inkomen en vermogen van deze personen mee.
  • U heeft 4 weken gezocht naar werk of een opleiding en u kunt dat bewijzen (bijvoorbeeld met sollicitatiebrieven).
  • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F Referentiekader taal - SLOexterne-link-icoon). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kunt schrijven en begrijpen.
  • U accepteert het plan van aanpak van de gemeente.
  • U doet uw best bij sollicitatiegesprekken en volgt bijvoorbeeld een cursus als dat nodig is.
  • U doet maatschappelijk nuttig werk als de gemeente dat van u vraagt.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing?

Dat kunt u ons laten weten door een bezwaarschrift te sturen. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. 

Zorg ervoor dat u bezwaar maakt binnen zes weken. Als u te laat bent, kan het zijn dat wij uw bezwaarschrift niet mogen behandelen.

Informatie over de bezwaarschriftprocedure leest u op www.coevorden.nl/bezwaarschrift-indienenexterne-link-icoon

Wet en regelgeving

Meer informatie