Buurtbemiddeling

Samen met Maatschappelijk Welzijn Coevorden en de woningcoöperaties Domesta en Woonservice werken we aan het project Buurtbemiddeling in de gemeente Coevorden.

Buren in de gemeente Coevorden die met elkaar in conflict zijn kunnen kosteloos terecht bij Buurtbemiddeling. Ruzies of problemen tussen buren kunnen zich hoog opstapelen. Dat kan het woongenot en de leefbaarheid in een buurt aantasten. Veel voorkomende problemen zijn bijvoorbeeld harde muziek, blaffende honden, overhangend groen of met deuren slaan.

Politie, woonconsulenten en andere professionals worden hier vaak mee geconfronteerd, maar kunnen niet meer doen dan hun gezag laten gelden. Daarom heeft Maatschappelijk Welzijn Coevorden het project Buurtbemiddeling opgezet.

De bemiddelaars

Onafhankelijke, vrijwillige en getrainde buurtbemiddelaars gaan met buren die in conflict zijn in gesprek. Om het contact te herstellen en samen te kijken naar oplossingen. Beide partijen moeten wel openstaan voor bemiddeling.

Met de inzet van buurtbemiddelaars worden problemen tussen buren snel gesignaleerd en aangepakt. Zo voorkomen we dat duurdere inzet van hulp- en dienstverlenende organisaties nodig is. Buurtbemiddeling is niet geschikt voor situaties waarbij sprake is van:

  • familieruzies
  • alcohol- en/of drugsgebruik
  • ernstige psychosociale problemen
  • of situaties die in behandeling of in afwachting zijn van een justitieel proces.

Inwoners kunnen zelf contact opnemen met Buurtbemiddeling. Maar ook woningbouwcorporaties, de politie of de gemeente kunnen inwoners verwijzen naar Buurtbemiddeling. Woningcoöperaties Domesta en Woonservice, Politie Coevorden, Maatschappelijk welzijn en de gemeente Coevorden werken nauw samen in dit project.

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie over Buurtbemiddeling kunt u contact opnemen met Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Telefoonnummer 085-2735256 of stuur een e-mail naar: buurtbemiddeling@mwcoevorden.nl.

Meer informatie en een brochure over buurtbemiddeling zijn te vinden op de website van Maatschappelijk Welzijn Coevordenexterne-link-icoon.