Coalitieakkoord en bestuursprogramma

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord "Gewoon doen!" voor de periode 2022-2026 is op 29 april 2022 gepresenteerd. U kunt het coalitieakkoord hieronder downloaden.

Bestuursprogramma

Het college heeft op 11 oktober 2022 de programmabegroting en daarmee het bestuursprogramma 2022-2026 vastgesteld. U kunt het bestuursprogramma hieronder downloaden.