Raadzaal gemeente Coevorden

Contact met de gemeenteraad

De gemeenteraad is er voor en door inwoners van de gemeente Coevorden. Onze raadsleden horen graag wat er speelt. Wilt u contact met onze raadsleden? Graag! U kunt de raadsleden uit uw omgeving natuurlijk gewoon aanspreken, maar ze zijn ook op andere manieren bereikbaar.

Inspreken tijdens een commissievergadering

De gemeenteraad hoort graag uw mening over een plan, voordat zij daarover een beslissing neemt. Daarom kent de gemeenteraad het spreekrecht. U kunt dan meepraten over verschillende onderwerpen die op de agenda staan. Maar dat kan ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Om in te spreken kunt u contact opnemen met de griffieexterne-link-icoon. Zij overleggen met u wanneer u het beste kunt inspreken.

Mail een raadslid

Raadsleden blijven graag op de hoogte van wat er in de gemeente speelt. Heeft u ook een zorg, opmerking of onderwerp dat u graag onder de aandacht wil brengen van de raad? Dan kunt u deze sturen naar griffie@coevorden.nl of via de post naar:

Gemeente Coevorden
T.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 2
7740 AA  Coevorden

Belangrijke informatie vooraf

Vanwege de wet op privacy mogen wij geen persoonsgegevens publiceren. Daarom ontvangen we graag uw brief twee keer: één met en één zonder uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats).

De brief met persoonsgegevens is bedoeld voor de raadsleden. Zij krijgen de stukken vertrouwelijk. De brief zonder persoonsgegevens komt op de lijst van ingekomen stukken. Deze lijst is openbaar. Zo zorgen we ervoor dat uw gegevens niet overal te zien zijn. 

Wat gebeurt er met uw brief?

Uw brief komt binnen bij de griffie. De griffie ondersteunt de gemeenteraad in het werk wat zij doet. De griffie plaatst de brief zonder persoonsgegevens op de Lijst van Ingekomen Stukken voor de eerstvolgende commissie- en raadsvergadering. De raad beslist vervolgens wat er met uw brief gebeurt. Dat kan zijn:

  • De brief bespreken in de gemeenteraad
  • Het College van Burgemeester en Wethouders verzoeken de brief af te handelen
  • De brief ter kennisgeving aannemen
  • Anders

U kunt ook een raadslid persoonlijk benaderenexterne-link-icoon.