Deeltijdpremie

De gemeente Coevorden start met een nieuwe premie deeltijdwerk voor bijstandsgerechtigden vanaf 27 jaar. Als u in deeltijd werkt en een aanvullende uitkering ontvangt, krijgt u deze premie elk half jaar.

Meer uren, meer premie

De hoogte van de premie hangt af van het aantal gewerkte uren en is in het eerste jaar minimaal € 659,50 en maximaal € 2.638,- per jaar. Het bedrag van de premie hangt af van uw inkomsten. Door deze premie loont het altijd om deeltijd te werken met een aanvullende bijstandsuitkering.

De bedragen kunnen elk half jaar op 1 juli en 1 januari wijzigen als gevolg van de Participatiewet-normen. U kunt bij uw klantmanager navragen wat de actuele, geldende bedragen zijn.

Wat betekent dit voor u?

Ontvangt u een volledige bijstandsuitkering en heeft u geen ander inkomen, dan blijft uw situatie gelijk. Werkt u deeltijd en ontvangt u daarnaast een aanvullende bijstandsuitkering, dan verandert uw situatie. Vanaf 1 december 2021 kunt u de deeltijdpremie aanvragen bij uw klantmanager. De premie wordt maximaal tweemaal per kalenderjaar verstrekt, telkens nadat u in de voorafgaande 6 maanden inkomsten uit arbeid heeft ontvangen.

De premie wordt maximaal 4 jaren verstrekt. De hoogte van de premie wordt in de loop van deze 4 jaren afgebouwd. U heeft in het jaar dat u de premie ontvangt geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als dat wel het geval is, verrekenen we deze vergoeding met de premie.

Voorwaarden

Lees meer over de voorwaarden deeltijdpremieexterne-link-icoon.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw klantmanager of bel met 140524.