Demonstratie of betoging houden

Iedereen mag in Nederland op elke openbare plek een manifestatie houden. Het is wel noodzakelijk dat u de gemeente op tijd laat weten over uw plannen. Bij een manifestatie kunt u denken aan een demonstratie, betoging, vergadering of andere openbare bijeenkomst.

Voorwaarden manifestatie 

Het is belangrijk dat de bijeenkomst de openbare orde niet verstoort. Ook mag het de  veiligheid van inwoners niet in gevaar brengen. De burgemeester kan voorwaarden stellen aan de demonstratie. Voor bescherming van de gezondheid en wanordelijkheden. Ook kan hij dit doen in het belang van het verkeer. Overleg daarom op tijd met de gemeente over het mogelijk inzetten van een ordedienst en/of maatregelen. Zoals bijvoorbeeld dranghekken, het afsluiten van weg, EHBO en (gemotoriseerde) begeleiding.

De gemeente mag een manifestatie alleen verbieden in de volgende gevallen:

 • U meldt de manifestatie niet op tijd bij de gemeente.
 • U levert de nodige gegevens niet op tijd aan.
 • Voor bescherming van de gezondheid.
 • In het belang van het verkeer.
 • Om wanordelijkheden te voorkomen of te stoppen.

Melding demonstratie

Als u een manifestatie wilt houden, dan moet u dit melden bij de gemeente via info@coevorden.nl. Doe dit in ieder geval 48 uur voordat u de manifestatie houdt.

Geef de gemeente de volgende gegevens:

 • Uw contactgegevens (naam, adres en telefoonnummer).
 • Het doel van de manifestatie.
 • De datum van de manifestatie.
 • Hoe laat de manifestatie start en hoe laat deze stopt.
 • De plaats en, wanneer van toepassing, de route.
 • Schatting van aantal deelnemers aan de manifestatie.
 • Een omschrijving van de deelnemers.
 • Maatregelen die u als organisator neemt om te zorgen voor een goed verloop van de manifestatie.

De gemeente kan extra voorwaarden verbinden aan de manifestatie. De gemeente kan in bijzondere gevallen uw manifestatie ook verbieden. Bent u het hier niet mee eens? U kunt dan bezwaar maken.