Dutch Techzone

De economie houdt zich niet aan grenzen, laat staan aan gemeentegrenzen. Van de regionale economische samenwerking Dutch Techzone verwachten we dan ook een aanzienlijke bijdrage aan de sociaaleconomische structuurversterking van onze gemeente. Coevorden werkt hierin nauw samen met de buurgemeenten, de provincie en het ministerie van Economische Zaken. Het doel is de structuur van de regionale economie te versterken, want deze bleek bijzonder kwetsbaar.

Kennisontwikkeling en innovatie

De remedie moet gezocht worden in kennisontwikkeling en innovatie. Dat vraagt om samenwerking tussen de bedrijven onderling en met het onderwijs. We focussen ons daarbij op de maakindustrie, de chemie, logistiek en energie. Hier ligt het fundament dat versterkt moet worden. Als gemeente dragen we naar rato van inwonertal mee. Voor Coevorden betekent dat in totaal € 2 miljoen tot 2020.

Voor meer info: www.dutchtechzone.nl