Dutch Techzone

Dutch TechZone: De regio van technisch vakmanschap voor de maakindustrie. In Dutch TechZone werken we samen, inspireren we elkaar, delen we kennis en creëren we het ultieme ondernemersklimaat om door te groeien.

Samenwerking en innovatie (vernieuwing)

Sinds 2018 werken de gemeenten Emmen, Hardenberg, Hoogeveen en Coevorden samen in de Dutch TechZone. Deze samenwerking is opgezet om het aantal banen in het gebied te vergroten. Hierbij is aandacht op vier thema’s: groene chemie, HTSM, logistiek en duurzame energie. Het doel is dé regio van de innovatieve maakindustrie met aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor innovatieve (maak)ondernemers te worden. Dit doen we in samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.

In de Dutch TechZone wordt op een slimme en duurzame manier geproduceerd. Zo bouwen we aan een veerkrachtige regio en een betere wereld. De ambitie is dé regio te worden waar echt wordt samengewerkt. Waar je je eigen wijsheid deelt met een ander.

Samen maken we de regio

Ons gebied heeft voldoende gekwalificeerd personeel nodig en dat is een flinke uitdaging. We moeten blijven focussen doorlopende leerlijnen (doorlopende leerroutes van vmbo, mbo, hbo, wo vooral in de techniek). Ook zal voor bestaand personeel nog meer aandacht komen om zich een leven lang te ontwikkelen.

We hebben niet alleen aandacht voor onderwijs en opleiding. Ook vinden we het belangrijk om alle bestaande initiatieven op kennis, vernieuwing en samenwerking te verbinden en te versterken. Sommige projecten hebben heel veel in zich maar staan misschien te veel op zichzelf. Hierdoor maken ze nog niet echt het verschil in de regio. Deze projecten en initiatieven moeten grootser en breder in de regio worden neergezet zodat meer bedrijven hieraan mee kunnen doen. Zo gaan we écht samenwerken. Elk initiatief/idee deelt de eigen wijsheid met anderen.

Voor meer info: www.dutchtechzone.nlexterne-link-icoon