Duurzaamheidsvisie: klimaatbestendige toekomst

Klimaatverandering en de gevolgen hiervan houden ons flink bezig. Steeds vaker krijgen we te maken met extreme weersomstandigheden. Zo zorgen hevige stortbuien steeds vaker voor wateroverlast en vorig jaar werden we tijdens de zomerperiode geconfronteerd met extreme hitte. Nog nooit was het zó warm in Nederland. De extremen wisselen elkaar steeds sneller af en zorgen zo nu en dan voor bizarre en acute situaties waarop we moeten anticiperen. Onze dagelijkse manieren van wonen, werken, ondernemen en recreëren staan daarmee in die zin onder druk.

Duurzaamheidsvisie

Overheden wereldwijd moeten sneller en drastischer ingrijpen dan ooit tevoren. In de duurzaamheidsvisie 'Samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst!' staat beschreven waarom wij aan de slag gaan met duurzaamheid en wat wij ambiëren. De gemeente Coevorden kiest ervoor om van duurzaamheid een belangrijk speerpunt te maken zodat wij onze bijdrage leveren aan de toekomstbestendigheid van onze omgeving en van de wereld.

Als gemeente hebben we niet overal direct invloed op. Toch willen wij een proactieve rol aannemen en daarmee iedereen inspireren om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Dit bereiken we door intensief samen te werken met inwoners, ondernemers, kennisinstanties en maatschappelijke organisaties. We zijn een regio in beweging; vol bedrijvigheid en economische ontwikkeling. Deze ontwikkeling willen we duurzaam laten verlopen, zodat volgende generaties ook in behoeften kunnen voorzien. De regio Zuidoost-Drenthe is van oudsher een regio van pioniers en innovatie – deze mentaliteit is essentieel voor duurzame ontwikkeling.

Pijlers duurzaamheidsvisie

Om de duurzaamheidsvisie en het actieprogramma in goede banen te leiden, zet de gemeente Coevorden in op vier pijlers; Energietransitie, Duurzame Gemeentelijke Organisatie, Circulaire Economie en Groene Leefomgeving. Wilt u meer lezen? Vraag dan de volledige duurzaamheidsvisie op via info@coevorden.nl

Uw huis verduurzamen?

Vragen over het verduurzamen van uw eigen huis? Het Drents Energieloketexterne-link-icoon is onze partner en helpt u bij het verduurzamen van uw woning.