Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Erfinrichting

U wilt uw erf veranderen. In sommige gevallen moet u daar een erfinrichtingsplan voor maken. Dat moet:

  • wanneer uw plan afwijkt van het bestemmingsplan;
  • agrarische bedrijfsgebouwen bouwt;
  • wanneer uw plan gebeurt in één van de belangrijke cultuurhistorische gebieden.
    • In dit geval maakt u niet alleen een erfinrichtingsplan, maar geeft u ook verdere uitleg. U geeft aan hoe u rekening houdt met de waardevolle historische geografie, archeologie en gebouwen.

Zo maakt u een erfinrichtingsplan

Uw erfinrichtingsplan kan kort zijn. Wij vragen u om de volgende gegevens op te nemen in het erfinrichtingsplan:

  • een paar foto's van de situatie zoals die nu is; 
  • een plattegrond van de oude en nieuwe situatie; 
  • een tekening waarop u aangeeft wat u toevoegt of aanpast; 
  • een tekening hoe u de gebouwen plaatst, bijvoorbeeld de nokrichting, of hoe de gebouwen bij elkaar staan; 
  • een korte uitleg bij de tekening(en). 

Soms vragen wij een uitgebreider erfinrichtingsplan

Wij vragen dat voor grotere plannen. Of plannen in een belangrijk cultuurhistorisch gebied. Een uitgebreid erfinrichtingsplan gaat in op historische geografie, archeologie en gebouwen in de omgeving.

De Notitie Ruimtelijke Kwaliteit geeft een richting aan uw erfinrichtingsplan

In de Notitie Ruimtelijke Kwaliteitexterne-link-icoon leest u de criteria, inspiratie en referentiebeelden voor uw gebied. De notitie verdeelt de gebieden in gebiedstypes, die aansluiten bij de gebiedsbestemmingen uit het bestemmingsplan Buitengebied.