ESF-subsidie

De Gemeente Coevorden maakt gebruik van de subsidieregeling Europees Sociaal Fonds+ 2021-2027 van de Europese Unie. Deze subsidieregeling helpt mensen weer aan het werk. 

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de volgende groepen mensen, die wonen in de gemeente Coevorden, richting een baan helpen:

  • Jongeren tot 28 jaar
  • Mensen die een uitkering hebben
  • Mensen met een arbeidsbelemmering
  • Vluchtelingen met een verblijfstatus
  • Mensen zonder uitkering maar die wekelijks gemiddeld minder dan 12 uur werken (in de afgelopen 3 maanden)

De gemeente Emmen is centrumgemeente voor arbeidsmarktregio Drenthe. Gemeente Emmen heeft de ESF-subsidie aangevraagd in samenwerking met andere gemeenten, zoals de gemeente Coevorden.

Totstandkoming subsidie

Deze subsidie is mede gefinancierd door de Europese Unieexterne-link-icoon. Meer informatie over deze subsidie is te vinden op de website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidexterne-link-icoon.