Financiën

De gemeente ontvangt het grootste deel van haar geld van het Rijk, uit het gemeentefonds. Hoeveel geld een gemeente krijgt uit het gemeentefonds is afhankelijk van diverse factoren, zoals het aantal inwoners, de oppervlakte van de gemeente en speciale omstandigheden. Behalve het geld uit het gemeentefonds krijgt de gemeente ook geld van haar inwoners door:

  • algemene belastingen zoals bijvoorbeeld de onroerendezaakbelastingen, forensenbelasting, toeristenbelasting;
  • bestemmingsbelastingen, zoals bijvoorbeeld de rioolheffing en de afvalstoffenheffing;
  • rechten en leges, zoals bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning;
  • overige eigen inkomsten zoals bijvoorbeeld de verkoop van grond.

De gemeente ontvangt het meeste belastinggeld uit de onroerendezaakbelastingen (OZB).

Ieder jaar wordt een begroting  gemaakt voor het jaar dat daarop volgt. Daarnaast wordt na afloop van elk jaar een jaarverslag en jaarrekening (de jaarstukken) gemaakt. De begrotingen en jaarstukken kunt u bekijken bij de jaarstukken.

Meer weten?

Heeft u nog vragen? Bel dan met de Publieksservice, team Belastingen, telefoon: 14 0524 of mail naar: belastingen@coevorden.nl.