Formulieren bijstand

Inkomstenformulier

Heeft u naast uw bijstandsuitkering andere inkomsten? Geef dan uw inkomen elke maand door via het inkomstenformulier. Het maakt niet uit hoeveel inkomen u naast uw bijstandsuitkering heeft ontvangen. Ook als u één dag in de maand heeft gewerkt, moet u dit dus doorgeven. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet. Als u dit niet doet kan dit namelijk gevolgen hebben voor uw uitkering.

Inkomstenformulier (PDF, 1.118 KB)

Wijzigingsformulier

We verwachten van u dat u alle informatie die van invloed kan zijn op de hoogte van uw uitkering aan ons laat weten. Wij bedoelen hiermee bijvoorbeeld veranderingen in uw financiële situatie. Denk hierbij aan het winnen van een geldprijs of het ontvangen van een erfenis. Ook kan het zijn dat er iets verandert in uw woonsituatie. Bijvoorbeeld dat iemand anders uw huur of boodschappen gaat betalen, er iemand van 21 jaar of ouder bij u komt wonen of dat u ergens anders gaat wonen. Ook als iemand binnen uw gezin 21 jaar wordt, moet u dit doorgeven.

Twijfelt u of u een wijziging moet doorgeven? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

Wijzigingsformulier (PDF, 1.788 KB)

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 36 maanden of langer van een laag inkomen moeten leven. Het inkomen van de partner telt ook mee.

Om recht hebben op de individuele inkomenstoeslag zijn er verschillende voorwaarden, zoals:

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U heeft lang een laag inkomen. Dat betekent dat uw inkomen elke maand voor een periode van 36 maanden niet hoger is geweest dan de voor u geldende bijstandsnorm;
  • U bezit niet over te veel vermogen. Dat betekent dat uw spaargeld niet boven wat wij noemen de vermogensgrens uitkomt die geldt voor het kunnen aanvragen van een bijstandsuitkering en;
  • U heeft geen zicht op meer inkomen.
  • U heeft geen maatregel ontvangen op uw bijstandsuitkering.

Individuele inkomenstoeslag (PDF, 142 KB)

Bijzondere Bijstand

Moet u door bijzondere omstandigheden kosten maken die u zelf niet kunt betalen? Dan kunt u misschien individuele bijzondere bijstand krijgen.

Om recht te hebben op bijzondere bijstand gelden verschillende voorwaarden, zoals:

  • U woont in de gemeente Coevorden;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U bent Nederlander of u hebt een geldige verblijfsvergunning;
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn bijzonder, onverwacht, noodzakelijk en vallen niet onder een andere wet of voorziening zoals bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet;
  • De kosten zijn zo hoog dat u ze niet uit uw inkomen of spaargeld kunt betalen.

U kunt niet voor alle kosten bijzondere bijstand aanvragen. Voor een precies overzicht van de kosten die wij vergoeden zie de Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente Coevorden 2011.

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand (PDF, 1.948 KB)