Formulieren bijstand

Heeft u naast uw bijstandsuitkering andere inkomsten? Geef dan uw inkomen maandelijks door via het inkomstenformulier. Voor de duidelijkheid wijzen wij u erop dat het niet uitmaakt hoeveel inkomen u naast u bijstandsuitkering heeft ontvangen. Ook als u één dag in de maand heeft gewerkt, moet u dit dus doorgeven. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet. Als u hieraan niet voldoet kan dit namelijk gevolgen hebben voor uw uitkering.

PDFInkomstenformulier.pdf

De gemeente Coevorden verwacht van u dat u alle informatie die van invloed kan zijn op de hoogte van uw uitkering doorgeeft. Het gaat hierbij om wijzigingen in uw financiële situatie (bijvoorbeeld het winnen van een geldprijs of het ontvangen van een erfenis) of in uw woonsituatie (iemand anders gaat uw woonlasten betalen, er komt iemand van 21 jaar of ouder bij u inwonen of u gaat ergens anders wonen). Ook als één van uw medebewoners of kinderen 21 jaar wordt moet u dit doorgeven.

Twijfelt u of u een wijziging moet doorgeven? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

PDFWijzigingsformulier.pdf

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die 36 maanden of langer van een laag inkomen moeten leven. Het inkomen van de partner telt ook mee.

Om in aanmerking te komen voor individuele inkomenstoeslag zijn er verschillende voorwaarden, onder andere:

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U heeft langdurig een laag inkomen. Dat betekent dat uw inkomen per maand gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden niet hoger is dan 100 procent van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • U beschikt niet over in aanmerking te nemen vermogen. Dat betekent dat uw vermogen niet boven de vermogensgrens uitkomt die geldt voor het kunnen aanvragen van een bijstandsuitkering en;
  • U heeft geen zicht op inkomensverbetering.
  • U heeft geen maatregel ontvangen op uw bijstandsuitkering.

PDFIndividuele inkomenstoeslag.pdf

Als u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u zelf niet kunt betalen, kunt u misschien individuele bijzondere bijstand krijgen.

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand gelden verschillende voorwaarden, onder andere:

  • U woont in de gemeente Coevorden;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U bent Nederlander of u hebt een geldige verblijfsvergunning;
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn bijzonder, onvoorzien, noodzakelijk en vallen niet onder een andere wet of voorziening zoals bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet;
  • De kosten zijn zo hoog dat u ze niet uit uw inkomen of vermogen kunt betalen.

Niet voor alle kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Voor een nadere specificering van de kosten die wel dan wel niet vergoed kunnen worden zie de Beleidsregels Bijzondere Bijstand gemeente Coevorden 2011.

PDFAanvraagformulier bijzondere bijstand.pdf