Gebiedscoördinatoren

In de gemeente zijn drie gebiedscoördinatoren aan het werk. Zij zijn voor de dorpen en wijken het eerste aanspreekpunt namens de gemeente.