Gebiedscoördinatoren

Er zijn twee gebiedscoördinatoren. Zij zijn voor de dorpen en wijken het eerste aanspreekpunt namens de gemeente.