Luchtfoto van het bouwproject Jongbloed in Sleen

Gebruiksmelding brandveilig gebruik

U wilt uw gebouw brandveilig gebruiken. U leest op deze pagina meer over brandveilig gebruik. 

U dient hiervoor een melding te doen

U doet minimaal 4 weken voor het begin van het geruik van het bouwwerk een melding als uw bouwwerk is voorgeschreven volgens paragraaf 6.1.2., artikel 6.6 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. U leest in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving onder paragraaf 6.1.2. in artikel 6.8 wat u moet opsturen voor een melding brandveilig gebruik. 

U zorgt ervoor dat uw gebouw goed ontruimd kan worden bij brand 

U heeft al een brandmeldinstallatie. Of u heeft de omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik gedaan. Dan zorgt u voor een goed ontruimingsplan. U zorgt ervoor dat aanwezige mensen veilig naar buiten kunnen komen als er brand uitbreekt. U leest daar meer informatie over op de website brandweer.nlexterne-link-icoon