3 bovenlichamen ridders met helm in zwaardgevecht ramen woningen op achtergrond

Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

Wilt u geld of spullen inzamelen voor een goed doel? Dan heeft u een vergunning nodig. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u de inzameling wilt doen.

Beschrijving

Als u een collecte of inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op:

  • het doel van de inzameling
  • wat er over uw organisatie bekend is
  • het gewenste tijdstip

Als u een inzameling doet in besloten kring, hoeft u geen vergunning aan te vragen.

De gemeente geeft alleen een vergunning af in de periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland. Kijk hiervoor in het collecterooster van het Censtraal Bureau Fondsenwerving. Per week mag er slechts 1 collecte zijn.

Aanvragen

De vergunning vraagt u digitaal aan. De aanvraag doet u, minimaal 8 weken van tevoren, als persoon met DigiD of als organisatie met eHerkenning. Kijk voor meer informatie op onze eHerkenning pagina.

Aanvragen collectevergunning met DigiD

Aanvragen collectevergunning met eHerkenning

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het inzamelen van geld of spullen zijn:

  • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn.
  • U moet tijdens het collecteren of inzamelen een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen.
  • U mag niet op zondag collecteren of inzamelen.
  • De vergunning is maximaal 1 week geldig.
  • U geeft de opbrengst van de collecte door aan de gemeente.
  • Alleen verenigingen of stichtingen kunnen een collectevergunning aanvragen. 

Kosten

Een collectevergunning kost: € 40,05 (tarief 2023).

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Economie & Leefbaarheid. Bel met 140524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie