Geplande overeenkomsten

Op deze pagina publiceert de gemeente Coevorden de geplande overeenkomsten voor kavels en vastgoed. 

Met deze publicaties geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (Didam arrest)