Geregistreerd partnerschap beëindigen

Als u een geregistreerd partnerschap wilt beëindigen, kunt u hiervoor naar een advocaat of notaris gaan. Heeft u kinderen onder de 18 jaar zijn of bent u het niet eens? Dan moet u naar de rechter. De advocaat of notaris meldt de beëindiging bij de gemeente.

Procedure geregistreerd partnerschap beëindigen

Hier is hoe u een geregistreerd partnerschap beëindigt via een notaris of advocaat:

  1. Ga naar een notaris of advocaat.
  2. Stel samen een overeenkomst op over het beëindigen van het partnerschap.
  3. De notaris of advocaat meldt de overeenkomst aan bij de gemeente.
  4. De gemeente verwerkt de overeenkomst in de registers van de burgerlijke stand.

Als het nodig is om het geregistreerd partnerschap via de rechter te beëindigen, vindt u de stappen op de webpagina Ontbinding geregistreerd partnerschapexterne-link-icoon op de website Rechtspraak.nl. 

Voorwaarden beëindiging

Voorwaarden om het geregistreerd partnerschap via een notaris of advocaat te beëindigen zijn:

  • U heeft geen kinderen onder de 18 jaar.
  • U wilt allebei het geregistreerd partnerschap beëindigen.

Heeft u kinderen onder de 18 of bent u het niet eens over de beëindiging? Dan moet u naar de rechter en een advocaat inschakelen.

Termijnen 

  • De overeenkomst (via notaris of advocaat) moet binnen 3 maanden ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand.
  • Een uitspraak van de rechter moet binnen 6 maanden ingeschreven zijn bij de burgerlijke stand.

Contact

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank, kunt u beroep aantekenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met team Burgerzaken. Bel met 140524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl.