Gevaarlijke stoffen vervoeren

Wilt u gevaarlijke stoffen vervoeren over wegen die daarvoor niet zijn aangewezen? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

Beschrijving

Gevaarlijke stoffen kunnen bijvoorbeeld ontploffen. Daarom mag u gevaarlijke stoffen alleen vervoeren op aangewezen wegen. Dit zijn wegen buiten bewoond gebied.

Moet u toch gevaarlijke stoffen vervoeren over wegen waar dit niet mag? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

Aanvragen

Zo vraagt u een ontheffing aan:

U neemt via info@coevorden.nl contact op met de gemeente.

U geeft door:

  • Welk soort gevaarlijke stoffen u wilt vervoeren.
  • Waarom u de gevaarlijke stoffen wilt verplaatsen.
  • Waarom u de gevaarlijke stoffen niet over de aangewezen wegen kunt vervoeren.
  • Wanneer u de gevaarlijke stoffen wilt vervoeren.
  • Hoe u de gevaarlijke stoffen wilt vervoeren.
  • Welke veiligheidsmaatregelen u neemt tijdens het vervoer.

Voorwaarden

De voorwaarde voor het aanvragen van een ontheffing voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is onder andere:

  • het vervoer is niet in strijd met de openbare veiligheid

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Vergunningen. Bel met 140524externe-link-icoon of stuur een email naar info@coevorden.nl.

Wet en regelgeving

Meer informatie