Gladheidsbestrijding

Gladheid kan zorgen voor gevaarlijke situaties, daarom komt de gemeente bij gladheid direct in actie. In de wintermaanden zijn er twaalf voertuigen en zoutstrooiers beschikbaar om de weg op te gaan.

Welke wegen strooien we?

De gemeente strooit alleen de wegen die bij de gemeente zelf in beheer zijn. Rijkswaterstaat en de Provinciale Waterstraat strooien de landelijke en provinciale wegen.

In de gemeente Coevorden ligt ongeveer 800 kilometer aan wegen. Het is dus onmogelijk om op alle wegen, straten en paden in Coevorden de gladheid aan te pakken binnen 24 uur. Daarom worden de hoofdroutes als eerste aangepakt. Dit zijn de belangrijkste (doorstroom)wegen zoals de verbindingswegen tussen de dorpen, de busroutes, de wegen langs de kanalen, de wegen in en uit de wijken, de belangrijke aan- en afvoerroutes van de industrieterreinen en ook de vele (verbindings)fietspaden.

Als de verwachting er is dat het glad wordt of als er een melding binnen komt, dan strooien we deze routes altijd, ook midden in de nacht. Alle hoofdroutes duren maximaal drie uur. Daarna kijken we naar de andere wegen. We beginnen dan met de wegen die na de hoofdroutes het belangrijkste zijn. Denk hierbij aan routes naar scholen of wegen bij ouderencentra.

IJzel

Als er sprake is van ijzel, kunnen we niet altijd al deze wegen strooien. Bij hevige ijzel is het voor de zware strooivoertuigen onveilig om de wijken in te gaan. Dit komt omdat ze dan makkelijk van de weg kunnen raken en schade kunnen veroorzaken. 

Wanneer strooien we?

De strooicoördinator van de gemeente houdt de verwachtingen actief in gaten. De gemeente heeft een contract met Meteoconsult. Zij waarschuwen de strooicoördinator van de gemeente als het glad wordt. Bij een waarschuwing gaat de strooicoördinator op een aantal punten in de gemeente controleren.

Als de strooicoördinator besloten heeft uit te rukken, wordt de strooiploeg opgeroepen en gaan ze met het materieel op pad.

Contact opnemen of melding doen

De gemeente raadt u aan om alleen bij dringende gevallen te bellen over gladheid. Neem contact op met de gemeente door te bellen met 140524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl. U kunt ook een melding openbare ruimte doen.