Een boeket van roze bloemen met op de achtergrond wazig afgebeeld roze bloemen aan kerkbanken.

Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

Heeft u een graf op uw naam staan? Dan kunt u de grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan. Uw verzoek hiervoor moet u schriftelijk opsturen naar de gemeente.

Beschrijving

Een graf op een gemeentelijke begraafplaats huurt u voor een vaste tijd. Als deze tijd voorbij is, kunt u het verlengen. U kunt ook afstand doen van uw grafrechten. U verlengt het graf dan niet. Hiervoor moet u bij de gemeente een afstandsverklaring inleveren.

U koopt geen (urnen-)graf of nis. U krijgt namelijk het ‘uitsluitend recht’ om als enige het graf of de nis te mogen gebruiken. Daarom spreken wij niet over de eigenaar van een graf, maar over de rechthebbende. Na 30 jaar vervalt het recht. Verlengt u het graf of de nis niet? Dan kan de gemeente het graf of de nis ruimen en de grafbedekking verwijderen.

Is de rechthebbende van het graf overleden? Dan kunt u de grafrechten overschrijven naar een familielid. Dit moet u binnen 1 jaar na het overlijden van de rechthebbende doen. Als dit niet gebeurt dan krijgt de gemeente het grafrecht.

De gemeente geeft een graf, urnengraf of een urnennis uit voor een periode van 30 jaar. Kiest u direct voor een dubbel graf? Dan gaat de termijn van 30 jaar voor beide graven in op het moment van uitgifte.

Verloopt het recht? U kunt de periode van uitgifte steeds verlengen met 10 jaar. U ontvangt hierover op tijd bericht.

Aanvragen

U dient uw verzoek schriftelijk in. Het formulier vraagt u op via begraafplaatsen@coevorden.nl

Voorwaarden

U moet het verzoek tot overschrijving binnen 1 jaar na het overlijden van de rechthebbende doen.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Burgerzaken. Bel met 140524 of stuur een e-mail naar begraafplaatsen@coevorden.nl.

Meer informatie

Verordening lijkbezorgingsrechten Coevorden 2023