Graven ruimen

Vanaf juli 2025 starten we met het ruimen van een aantal oude graven op de algemene begraafplaats aan de Wethouder K. Schepersweg in Oosterhesselen. Het gaat om graven voor onbepaalde tijd, waar bij de gemeente geen nabestaande of rechthebbende* meer van bekend is. We ruimen de graven om ruimte te maken voor nieuwe graven. Bij het ruimen van de graven worden de stoffelijke resten in een verzamelgraf herbegraven. Zo hebben nabestaanden altijd een plek waar ze naartoe kunnen gaan.

*De rechten van een graf zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven als een rechthebbende zelf is overleden. Dit kan tot 3 generaties opvolgend (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen).

Neem contact op

Een lijst met alle graven die geruimd worden kunt u in de PDF bekijken. Er staan bordjes op de graven om nabestaanden en rechthebbenden te informeren. Door verhuizingen, overlijden en/of adreswijzigingen kloppen onze gegevens niet altijd. We vragen u daarom om zelf contact op te nemen met de gemeente. Bel 14 0524 of mail naar info@coevorden.nl. Dan krijgt u zo spoedig mogelijk reactie.

Hoe gaat de ruiming in zijn werk?

Zonder bericht vervalt het graf na een jaar aan de gemeente. Tijdens de ruiming worden de stoffelijke resten uit het graf overgebracht naar het verzamelgraf. We houden ons hierbij aan de ‘handleiding opgraven en ruimen van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen’. Die handleiding is opgesteld om een respectvolle ruiming mogelijk te maken. Nabestaanden hebben de mogelijkheid om de gedenktekens te houden. Na overleg kunnen ze deze zelf ophalen.

We begrijpen dat dit voor nabestaanden een gevoelige kwestie is. Heeft u hulp nodig, neem contact op met de gemeente. 

Vragen over het ruimen van graven

Het gaat om graven waar bij de gemeente geen nabestaande of rechthebbende meer van bekend is. Door verhuizingen, overlijden en/of adreswijzigingen kloppen onze gegevens niet altijd. We vragen u daarom om zelf contact op te nemen met de gemeente.

Door verhuizingen, overlijden en/of adreswijzigingen kloppen onze gegevens niet altijd. We vragen u daarom om zelf contact op te nemen met de gemeente.

We starten in juni/juli 2025. Het exact plannen welk graf wanneer wordt geruimd is bijna niet mogelijk.

Een lijst met alle graven die geruimd worden kunt u op de website van de gemeente bekijken. Ook staan er bordjes op de graven om nabestaanden en rechthebbenden te informeren.

De stoffelijke overschotten worden herbegraven in het verzamelgraf.

Nabestaanden hebben de mogelijkheid om de gedenktekens te houden. Na overleg met de gemeente kunnen ze deze zelf demonteren en ophalen. Als niemand zich meldt, dan wordt het grafmonument verwijderd en vernietigd.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Ja, de rechten van een graf zijn overdraagbaar, zodat ze in de familie kunnen blijven als een rechthebbende zelf is overleden. Dit kan tot 3 generaties opvolgend (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen).

Zonder bericht vervalt het graf na een jaar aan de gemeente. De graven worden dan geruimd. Bij het ruimen van de graven worden de stoffelijke resten in een verzamelgraf herbegraven. Zo hebben nabestaanden altijd een plek waar ze naartoe kunnen gaan. Nabestaanden hebben de mogelijkheid om de gedenktekens te houden. Na overleg kunnen ze deze zelf ophalen.

Ja, alleen heeft dat niet onze voorkeur. Wij leggen de keuze graag bij de nabestaanden. Daarom hebben we verschillende communicatiemiddelen (bordjes geplaatst, krant, etc.) ingezet om hen te bereiken. Wettelijk gezien mogen wij graven ruimen als:

•    er geen rechthebbende meer is;
•    het graf niet binnen een jaar is overgeschreven;
•    de verplichte grafrusttermijn van 10 jaar is verlopen.

Ja, dat kan als er in het familiegraf nog ruimte is. Cremeren is ook mogelijk. De as kan dan in een urn bijgeplaatst worden. De kosten zijn in beide gevallen voor de nabestaanden

Nee, dat is niet mogelijk. Het ruimen van graven kan een niet zo plezierige aanblik geven en daardoor zwaar belastend zijn.