Groenstrook kopen

Introductie

Onder sommige voorwaarden is het mogelijk een stuk gemeentegrond te kopen.

Beschrijving

Soms ligt naast uw woning of tuin een groenstrook van de gemeente. Het kan zijn dat u deze kunt kopen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Zonder toestemming mag u de groenstrook niet gebruiken.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden voor het kopen van een groenstrook:

 • U bent eigenaar van de woning.
 • De groenstrook grenst aan uw woning of tuin.
 • Als ook andere eigenaren grenzen aan de grond, vraagt u allemaal schriftelijk toestemming aan.
 • De groenstrook valt niet onder structureel groen.
 • Er zijn geen bezwaren als het gaat om bijvoorbeeld verkeer.
 • Er zitten geen belangrijke kabels en leidingen in de grond.
 • Buurtbewoners hebben er geen last van dat dat de groenstrook van u is.
 • U zorgt zelf voor het onderhoud van de groenstrook.
 • Als de grond verkocht is, moeten wij soms nog kabels en leidingen leggen en controleren in de verkochte grond.
 • De groenstrook wordt gebruikt als tuingrond.

Aanvragen

Zo doet u een aanvraag voor het kopen van een groenstrook. Stuur een mail naar info@coevorden.nl met daarin de volgende informatie:

 • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een situatieschets van de grond en wat u ermee wilt doen.
 • Een duidelijke omschrijving om welke groenstrook het gaat.

Kosten

Voor groenstroken heeft het college vaste grondprijzen per m2 vastgesteld. Belangrijk is de ligging van de groenstrook vergeleken met uw woning. De prijzen variëren van € 20 tot € 35 per m2. Deze prijzen zijn exclusief overdrachtsbelasting en kadaster- en notariskosten. Die kosten zijn voor uw eigen rekening.

Bij groenstroken groter dan 200 m2 laten wij de waarde bepalen door een deskundige. Wij houden ons aan de marktconforme prijs.