Groenstrook kopen

Soms ligt naast uw woning of tuin een groenstrook van de gemeente. Het kan zijn dat u deze kunt kopen. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Zonder toestemming mag u de groenstrook niet gebruiken.

Groenstrook aanvragen

Stuur een e-mail naar info@coevorden.nl met daarin de volgende informatie:

 • Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een situatieschets van de grond en wat u ermee wilt doen.
 • Een duidelijke omschrijving om welke groenstrook het gaat.

Voorwaarden kopen groenstrook

 • U bent eigenaar van de woning.
 • De groenstrook grenst aan uw woning of tuin.
 • Als ook andere eigenaren grenzen aan de grond, vraagt u allemaal schriftelijk toestemming aan.
 • De groenstrook valt niet onder structureel groen.
 • Er zijn geen bezwaren als het gaat om bijvoorbeeld verkeer.
 • Er zitten geen belangrijke kabels en leidingen in de grond.
 • Buurtbewoners hebben er geen last van dat de groenstrook van u is.
 • U zorgt zelf voor het onderhoud van de groenstrook.
 • Als de grond verkocht is, moeten wij soms nog kabels en leidingen leggen en controleren in de verkochte grond.
 • De groenstrook wordt gebruikt als tuingrond.
 • De groenstrook mag geen onderdeel zijn van een groter geheel.

Kosten

Voor groenstroken heeft het college vaste grondprijzen per m2 vastgesteld.

 Voor een groenstrook die grenst aan een woning of tuin is de prijs vastgesteld op €50 per m2. Deze prijs is exclusief overdrachtsbelasting en kadaster- en notariskosten.

Voor een groenstrook die grenst aan een bedrijfsperceel is de prijs vastgesteld op €30 per m2. Deze prijs is exclusief overdrachtsbelasting en kadaster- en notariskosten.

De overdrachtsbelasting en kadaster- en notariskosten zijn voor rekening van de koper.

Bij groenstroken groter dan 200 m2 laten wij de waarde bepalen door een deskundige. Wij houden ons aan de marktconforme prijs.

(tarieven 2024)