Handtekening laten legaliseren en garantstelling

Als u uw handtekening laat legaliseren, betekent dit dat deze echt is. Dit kunt u laten doen door de gemeente. Hetzelfde geldt voor het aanvragen van een garantstelling of particuliere logiesverstrekking, wat u bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) doet. Het ondertekenen doet u op het gemeentehuis. Hiervoor maakt u een afspraak. 

Uitleg legalisatie handtekening en garantstelling

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit kan nodig zijn als u bezoek krijgt uit het buitenland die een visum moet aanvragen. Ook bedrijven of organisaties kunnen hierom vragen. Het goedkeuren bewijst alleen dat uw handtekening echt is, niet wat er in het document staat. U ondertekent het document waarbij een medewerker van de gemeente aanwezig is. Deze vergelijkt uw handtekening met die op uw identiteitsbewijs.

Hoe kan ik handtekening laten legaliseren?

  1. Maak een afspraakexterne-link-icoon.
  2. Ga naar het gemeentehuis en betaal voor de goedkeuring.
  3. Neem mee:
    1. Uw geldige identiteitsbewijs;
    2. Het document dat u wilt ondertekenen;
    3. Bij een garantstelling, een ingevuld aanvraagformulier van de IND dat u bij de gemeente ondertekent (goedkeurt). Als u getrouwd of geregistreerd partner bent, moeten zowel u als uw partner de garantstelling ondertekenen.

U krijgt de goedkeuring meteen mee.

U kunt ook uw handtekening laten legaliseren door een notaris. 

Voorwaarden 

Een medewerker van de burgerlijke stand van de gemeente moet aanwezig zijn bij de legalisatie.

Kosten 

Een legalisatie van een handtekening kost € 10,00 (prijs vanaf 2024).

Heeft u vragen? 

Neem contact op met het team Burgerzaken. Bel 14 0524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl.