Vooraanzicht gemeentehuis Coevorden met enkele boompjes ervoor en op de voorgrond grasland en aan de horizon blauwe lucht

Handtekening laten legaliseren en garantstelling

Het laten legaliseren van uw handtekening betekent dat deze echt is. Dit kunt u laten doen door de gemeente. De garantstelling of particuliere logiesverstrekking valt hier ook onder. Deze vraagt u aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het ondertekenen gebeurt bij ons.

Beschrijving

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen. Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier.

U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs.

Aanvragen

Zo kunt u uw handtekening laten legaliseren.

  • U maakt een afspraak.
  • U gaat naar het gemeentehuis en betaalt bij de legalisatie.
  • U levert aan:
    • uw geldige identiteitsbewijs
    • het document dat u wilt ondertekenen
    • bij een garantstelling een ingevuld aanvraagformulier van de IND dat u bij de gemeente ondertekent (legaliseert). Dit formulier is ook bij ons beschikbaar. Als u een partner heeft, dan moet zowel u als uw partner de garantstelling ondertekenen.
  • U krijgt de legalisatie meteen mee. 

U kunt uw handtekening eventueel ook laten legaliseren door een notaris.

Ook moet u uw naam en adres kunnen laten zien.

Voorwaarden

Een ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente moet aanwezig zijn bij de legalisatie.

Hoe lang gaat het duren?

U krijgt de legalisatie meteen mee.

Kosten

Een handtekening legaliseren kost: € 10,00 (tarief 2024).

Contact

Heeft u vragen? Neem contact op met team Burgerzaken. Bel met 140524 of stuur een e-mail naar info@coevorden.nl.

Meer informatie