Hulp toeslagenaffaire

De Belastingdienst heeft fouten gemaakt bij het toekennen en uitbetalen van kinderopvangtoeslag. Sommige ouders moesten daardoor grote bedragen terugbetalen. Hierdoor raakten ouders en kinderen in grote problemen. Het rijk heeft gemeenten daarom gevraagd om brede ondersteuning te bieden aan (mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen. De ondersteuning is bedoeld om een nieuwe start te maken. Wij noemen dat ‘brede ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire’.

Brede ondersteuning

Brede ondersteuning is hulp die u nodig heeft om een nieuwe start te maken. Hulp op verschillende terreinen van uw leven zoals financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Denk bijvoorbeeld aan hulp om uw thuissituatie te verbeteren, om werk te vinden, een studie af te ronden of hulp bij gezondheidsproblemen.

Voor wie?

De brede ondersteuning is bedoeld voor (mogelijk) gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire. Dit zijn mensen die een bedrag via de Catshuisregeling hebben ontvangen of hiervoor een aanvraag hebben gedaan.

Plan van aanpak

Welke hulp er nodig is om een nieuwe start te maken, is voor iedereen verschillend. We kijken daarom in een aantal gesprekken samen met u wat er in uw situatie nodig is. Zo komen we tot een plan van aanpak. De brede ondersteuning is maatwerk. Soms kan het zijn dat u spullen krijgt binnen de brede ondersteuning. Dit kan alleen als dit in het plan van aanpak is opgeschreven. Daarvoor is altijd een motivatie nodig. 

Specifieke uitkering (SPUK)?

Veel mensen denken dat ouders en kinderen recht hebben op geld of spullen van de gemeente. Of dat gemeenten vanuit de SPUK-regeling een vast bedrag per ouder beschikbaar hebben. Of dat iedereen altijd precies hetzelfde krijgt. Dat klopt niet. De SPUK is een specifieke uitkering die gemeenten kunnen aanvragen om beleid uit te voeren.

Contact

In onze gemeente werkt een team van medewerkers die kennis hebben van de toeslagenaffaire en van de hulp die gegeven kan worden. Zij hebben al veel gesprekken met ouders en kinderen gevoerd en weten hoe het proces van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) eruitziet. Zij denken graag met u mee over hoe uw leven weer op de rit kan komen. Bel hiervoor met 14 0524 of mail naar info@coevorden.nl

Bent u slachtoffer van de kinderopvangtoeslagaffaire?

Dan is het heel belangrijk dat u dit meldt bij de Belastingdienst. Dit kan bij het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag op het gratis telefoonnummer (0800) 235 83 58 of via de website van de Belastingdienstexterne-link-icoon. De Belastingdienst stuurt de gegevens van de slachtoffers aan de gemeente door.

Meer informatie over deze hersteloperatie vindt u op de website van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagenexterne-link-icoon.

Gratis juridische bijstand voor gedupeerde ouders

Getroffen ouders kunnen ook gratis hulp krijgen van een advocaat. Dat gaat via de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad koppelt ouders aan een advocaat die kan helpen. Deze advocaat werkt zonder invloed van iemand anders en kost u zelf niets. Als u dit wilt, kunt u zich melden bij de Raad voor de Rechtsbijstand.externe-link-icoon

Voor meer informatie over deze gratis juridische hulp kunt u terecht op de website van de Belastingdienstexterne-link-icoon.